Uppdaterad: comScores mätdata för vecka 34 på plats

Publicering av mättal från comScore försenades på grund av försenad leverans från comScore orsakade av tekniska problem. Nu är mättalen på plats.

Om du har comScore som mätleverantör och har fler frågor rekommenderar vi dig att ta kontakt med din kontaktperson hos comScore.