Trafikkommentar v 41 2013

Bovision är nollad vecka 41 och även vecka 42 på grund av taggningsproblem.