Trafikkommentar v 43 2013

Bovision publicerar inga siffror denna vecka på grund av taggningsproblem. Förmodligen åter vecka 44.