Ny regel om andel trafik från svenska IP-adresser

På KIA-index regelgruppsmöte den 29 januari togs beslut om en ny regel. Regeln gäller hur stor andel trafiken från svenska IP-adresser bör vara för att listas på KIA-index.

Regeln lyder:

”Om en webbplats, alternativt en undersektion, har mindre än 50 procent trafik från svenska IP-adresser, får denna trafik inte redovisas på KIA-index. Efter att undersektioner och/eller webbplatser tagits bort enligt regeln ovan kan återstående trafik presenteras på KIA-index.”

Det är i dagsläget tillåtet att räkna med utlänsk trafik på KIA-index för svenska webbplatser. Därför listas både svensk och utländsk trafik.