Mediekompaniets produktägare: Styrkan ligger i relationen med läsarna

Varje vecka tar vi pulsen på två spännande sajter eller nätverk som listas på KIA-index i #KIAkollen. Denna gång riktar vi fokus på Mediekompaniet, där vi pratat med Johanna Olsson, marknadsanalytiker, och Jonas Linnér, produktägare.

Hej Johanna och Jonas! För två månader sedan lanserade Mediekompaniet en ny mätmetod, MK Admap, för att mäta varumärkeseffekter av digital annonsering. Vilka effekter kan ni se?

– Det är lite tidigt att dra långtgående slutsatser, men vi har redan sett effekter på både kännedom, preferens och på ren köpintention. Vilken kampanj som får vilka effekter beror förstås på en lång rad faktorer, som erbjudandet i sig, själva kampanjutformningen och givetvis våra format och styrningar.

Vi kan också se att olika annonsörer har olika förutsättningar. Exempelvis är det lättare att skapa kännedomseffekter för annonsörer som från början inte är lika välkända, medan mer välkända annonsörer ser tydligare utslag i form av förhöjd köpintention.

Tillsammans med Inizio, vår samarbetspartner för Admap, kommer vi analysera mätresultaten mer djupgående och därmed dra ytterligare lärdomar. Intresset är stort och metoden har tagits emot väl av marknaden, hos såväl mediebyråer som annonsörer, säger Johanna Olsson.

Vilka styrkor kommer att finnas i den lokala förankringen i framtiden, tror ni?

– Styrkan ligger i relationen med läsarna och det unika material som endast en lokal tidning kan producera. Konkret positionerar det oss långt fram när kännedomen om användarnas beteende och demografi blir allt viktigare, säger Jonas Linnér.

Vilket är det främsta skälet till att ni är listade på KIA-index?

– För oss har det alltid varit självklart att finnas med och redovisas på ett transparent sätt. Det sitter i generna för oss som representanter för publicerande medier och därför har vi varit drivande inom KIA-index sedan starten 1999. Det är viktigt att alla talar samma språk när det kommer till valutor, avslutar Jonas.

 

 

Mer från #KIAKOLLEN
Frida förlagschef: Paketlösningar är win!

Gå med i KIA-index du också!
Vill du säkra din plats i internets kommersiella epicenter? Så går du med i KIA-index