En snabbguide till adblockers

Mobil-bla

Andelen användare av adblockers på desktop har växt explosionsartat. Många tror att samma utveckling kommer att gälla mobilen, inte minst sedan Apple i september öppnade för adblockers i iOS.

Nu när annonsörerna flyttar sina pengar från traditionella medier till olika digitala plattformar har den jätteindustri som digitalt utgör stött på patrull. Reklamtrötthet bland konsumenter är ett omtalat fenomen i Sverige, vilket bland annat yttrar sig i användandet av adblockers. I och med att allt större investeringar står på spel i den digitala världen så är medier såväl som annonsörer oroade över utvecklingen.

Adblockers peakade som samtalsämne efter sommaren, då Apple i och med släppet av sitt nya operativsystem  iOS 9 gjorde det möjligt att använda adblockers i mobilen – något som tidigare enbart varit tillgängligt för Android. Kort efter släppet av iOS 9 gjorde den nya adblockern Peace entré i App Store och blev på några timmar den mest köpta appen i USA, och klättrade också högt i Storbritannien. Appens skapare Marco Arment drog tillbaka Peace efter bara några dagar, då han fått dåligt samvete, enligt Fortune.

Mycket pekar alltså på att adblockers i mobilen kommer att växa. Men vad behöver du veta om adblockers? Vi ger dig svar på några av vanligaste frågorna.

avgransare_-_stycke

Hur många använder adblockers?
Sedan Adblock Plus lanserades 2006 har plug-inprogrammen konstant ökat i popularitet och andelen användare av olika typer av adblockers har ökat explosionsartat. Enligt ”The 2015 Ad Blocking Report” fanns 2015 ungefär 198 miljoner aktiva användare av adblockers, och andelen nya användare ökade med 41 procent från året innan. Bara i Storbritannien ökade andelen användare med 82 procent och uppgick till 12 miljoner, medan det i Sveriges fanns omkring 2,2 miljoner aktiva användare av adblockers. Cirka 650 000 beräknades 2015 aktivt använda AdBlock Plus i sina webbläsare i Sverige. 

Reklamtröttheten tilltogfortfarande på marknaden under 2018. Idag (2018:3) svarar 62,3 % (av alla 16-80 år) att de instämmer något eller helt och hållet i att de upplever den mesta reklamen som störande, 2010:3 var siffran 10 %-enheter lägre (52,3 %). Den åldersgrupp där reklamtröttheten är som störst är 25 till 34 åringarna där 75 % håller med i påståendet ovan. De ökande möjligheterna att rikta och skräddarsy reklambudskap för att öka reklamens relevans tycks inte ha slagit igenom hos mottagarna, eller så har det generella reklambruset ökat och dränker eventuell förbättrad relevans i dånet från all ointressant reklam som drar genom alla medier. Läs mer i rapporten för Orvesto Konsument 2018:3.

avgransare_-_stycke

 

avgransare_-_stycke

Vilken roll spelar rivaliteten mellan Apple och Google?

Många anser att Apples drag att tillåta plug-inprogram på iOS 9 var ett direkt slag mot Google och deras affärsmodell. Detta då Apple genom att tillåta blockering av annonser i Safari utmanar en viktig del i Googles intäktsmodell: Googles displaynätverk.

För ju färre som exponeras för deras annonser, desto mindre intäkter för sajtägare och desto mindre intäkter för Google. Dessutom blir sökfunktionen mindre relevant när innehållet flyttar från webbläsaren in i specifika appar, där adblockers inte rår på reklamen. Värt att notera är dock att Google sedan länge tillåtit adblockers i sitt mobiloperativsystem Android.

avgransare_-_stycke

avgransare_-_stycke