Vad gäller för Instant Articles på KIA-index?

FB INSTANT A

Med anledning av att Facebooks Instant Articles rullas ut i Sverige har KIA-index regelgrupp tagit fram riktlinjer kring hur denna trafik ska redovisas på KIA-index.

Regelgruppen har funnit att eftersom artiklarna publiceras i en app som inte kontrolleras av publicisten ska Instant Articles behandlas motsvarande en extern sajt. Därigenom behöver publicisten skapa en separat listning av trafiken från Instant Articles, så att det blir tydligt vilken del av trafiken som skett i Instant Articles hos Facebook och vilken del som skett på den egna webbplatsen. Om publicisten vill visa på hela räckvidden behöver ett nätverk skapas.

Publicisten kan även välja att inte publicera trafiken men då ska trafiken inte inkluderas i den vanliga redovisningen.

Regelgruppen fortsätter att följa utvecklingen av Instant Articles.