Därför studerar KIA-index svenska adblockanvändare

People pic

KIA-index har under hösten arbetat med en av våra stora gemensamma utmaningar: Adblockers. Under året har vi varit proaktiva genom att föra upp frågan på agendan både här i Sverige men även internationellt.

Vi har dels utbildat oss men också branschen i stort kring de fakta som finns kring adblockers. Det har vi gjort genom seminarier, möten, föredrag och blogginlägg samt ett antal artiklar på annons.se och kiaindex.se. Dessutom har vi skapat en separat sektion på kiaindex.se där vi samlar information om adblockers och som uppdateras kontinuerligt.

Ben Williams från Adblock Plus, världens mest använda adblocker, deltog på ett av våra seminarier, där publiken fick möjlighet att ställa frågor. Det var väldigt uppskattat och ett sätt att bättre förstå hur företag bakom adblockers resonerar.

Vi har också aktivt drivit frågan internationellt i Sveriges Annonsörers internationella moderorganisation WFA:s (World Federation of Advertisers) olika kommittéer. Sedan en tid tillbaka är adblockfrågan prioriterad även hos WFA och det är viktigt då det här är en global fråga som rör hela branschen.

I samband med vårt arbete har vi sett att det fortfarande finns kunskapsluckor kring varför adblockande användare börjar använda adblockers. Tidigare har många hänvisat till Adobes & Pagefairs undersökning från augusti 2015 angående skälen till varför man använder adblockers. Men den undersökningen är gjord på 400 respondenter i USA, det vill säga ett ganska litet antal respondenter på en annan marknad än vår, och dessutom är den inte gjord gentemot faktiska adblockanvändare.

Med anledning av detta håller KIA-index just nu på med en undersökning riktad mot faktiska adblockeranvändare tillsammans med ett antal publicister. Detta för att branschen helt enkelt behöver förstå mer om de bakomliggande orsakerna för att bättre kunna hantera adblockers och på så vis lösa problemet proaktiv. Vi räknar med att resultatet av den undersökningen kommer att presenteras i Q1 2016. Under tiden kommer vi att bevaka utvecklingen.

– Tobias Eidem, chef KIA-index