Det här är de nya reglerna för webb-tv

Skärmar webb

Med anledning av att intresset för webb-tv-marknaden och för KIA-index webb-tv-mätning har ökat så har rådande regelverk setts över och uppdaterats.

Uppdateringen innebär i korthet att KIA-index tillåter att publicisten börjar mäta direkt när strömstart sker, oberoende av om det är en pre-roll eller redaktionellt innehåll som går igång. Fortfarande måste det alltid finnas en aktiv handling som startar klippet, och en aktiv handling kan bara ge upphov till en klippvisning. Beslutet togs av KIA-index regelgrupp med stor majoritet.

Nils Andersson Wimby, byråchef på Isobar, är ny i KIA-index regelgrupp var delaktig i beslutet:

– Reglerna ska vara enkla att förstå och statistiken ska följa pengarna. Vi som är annonsörer vill förstå hur många julgranar som finns att sätta dekorationer i, och med den förändrade regeln blir det tydligare hur stort inventarie den listade webb-tv-publicisten har.

Tobias Eidem, chef KIA-index, kommenterar förändringen:

– Regelverket är ett levande dokument, vilket är en av styrkorna med KIA-index. Vi kan anpassa oss efter vad den ständigt vidareutvecklande marknaden ställer för krav. Vi kommer att fortsätta att fokusera på webb-tv den närmaste tiden, för att kunna presentera en ännu mer annonsörsvänlig mätning.

avgransare_-_stycke

Läs mer

KIA-index regelverk

Se sektionen ”Webb-tv”