Lisa Bohman går med i KIA-index regelgrupp

Lisa Bohman Electrolux

Lisa Bohman arbetar till vardags som Digital Project Manager Nordic på Electrolux, och är sedan 2016 ny medlem i KIA-index regelgrupp. Vi välkomnade Lisa genom att fråga henne om vitvarukryssningar och digitala snackisar. 

Vad tror du blir den stora digitala snackisen 2016?
– Det svårt att välja en, men om jag måste så skulle jag först och främst välja programmatic. Äntligen börjar marknadsförare förstå vilken potential det finns online för att styra rätt budskap till rätt person. Det har ju funnits en tid, men metoderna och verktygen är alltmer förfinade i dag. Det är som en guldgruva i jämförelse med de gamla traditionella metoderna för analog reklam, men då – liksom nu – måste man ha koll på vad man gör och jobba med leverantörer som kan sin programmatic. Hand i hand med detta går också mer personaliserade budskap och personaliserat sökresultat, vilket ökar kundnyttan.

Om du fick vara vd för vilket företag som helst, vilket skulle du välja?
– Airbnb, klockrent koncept och SÅ nytänkande.

Du jobbade tidigare på Viking Line. Kan man tänka sig en potentiell vitvarukryssning framöver?
– Absolut, fast det är nog ingen nyhet. Viking Line har haft många konferenser och event med återförsäljare inom vitvaror och säkerligen en och annan Electroluxkryssning.

Varför är KIA-index relevant för en annonsör?
– KIA-index levererar ju statistik på hur pass välbesökta de digital plattformar vi annonserar på är, men det blir också allt snårigare att veta hur många man når med alla olika enheter man kommer från. Då är det extra viktigt att det finns ett gemensamt index och en regelgrupp som styr upp mätningarna och följer med den tekniska utvecklingen, samt anpassar mätningar och KPI:er därefter.

avgransare_-_stycke

Läs mer

Nils Andersson Wimby går med i KIA-index regelgrupp
Det här är KIA-index regelgrupp, huvudmannagrupp och kansli
Tunga namn från Apollo och Bonnier förstärker KIA-index