Facebook Instant Articles och Google AMP – branschens räddning?

Bild KIA-semi AMP FIA

Facebooks Guido Bülow, Screams Sofie Westerstrand och Googles Gustaf Brusewitz

Morgonen den 14 april samlades närmare 70 publicister, mediebyrårepresentanter och annonsörer för att lyssna till föreläsningar och samtal om Facebook Instant Articles (FIA) och Google Accelerated Mobile Pages (AMP).

Sofie Westerstrand, Partner & Research Director på Scream inledde med att ge en introduktion till FIA och AMP, som hon menade ger nya snabba format för användarna och kan ge ny, relevant räckvidd. Hon sa dock att det kan bli problematiskt för publicisternas varumärken om inte dessa nya plattformar leder in till mer läsande. Dessutom finns frågetecken kring hur villkoren kommer att se ut framgent. Ur ett samhällsperspektiv lyfte Sofie frågan om Instant Articles ytterligare kommer att förstärka känslan av att leva i en bubbla, något som växer fram med ständigt anpassat content.

Därefter var det dags för Guido Bülow, Strategic Partnerships Manager på Facebook, som förklarade för publiken hur FIA fungerar. Han visade också siffror på hur Facebook ökat annonsförsäljningen så att den nu överstiger magasinens annonsförsäljning på den amerikanska marknaden. FIA är tänkt att bistå publicisterna med ett bättre verktyg att nå ut menade Guido och sa att Facebook är öppna för feedback från mediehusen då produkten hela tiden vidareutvecklas.

Gustaf Brusewitz, kommunikationschef på Google, var näst på tur och berättade om bakgrunden till AMP, som lanserades inom ramen för deras Digital News Initiative-område. AMP är inte bara Googles eget initiativ sa Gustaf, utan man har flera av världens största medie- och sociala plattformar med sig, däribland NY Times och Twitter. Gustaf menade även att AMP är under ständig utveckling och bjöd in publiken att delta i Googles kommande aktiviteter:

– Mobilanvändare är ett otåligt släkte och om en sida inte laddar tillräckligt snabbt eller bra så ger vi upp. AMP är ett open source projekt öppet för alla, och som syftar till en bättre och framförallt snabbare mobil upplevelse. Man kan läsa mer på ampproject.org, sa Gustaf.

Seminariet avslutades med frågor till en panel bestående av Teresa Stenler, redaktör för digital utveckling på Metro, Margareta Najafian, analyschef på Stampen Digital, Ulf Hermansson-Samell, chef utbildning och event på Sveriges Annonsörer samt Sofie Westerstrand. Teresa och Margareta ansåg att både AMP och FIA verkade lovande, men Margareta invände att användarvillkoren är det som avskräcker mest med FIA, då den publicistiska friheten är begränsad på Facebook. Ulf avslutade med en uppmaning till samtliga att gå tillbaka sina kreatörer och kräva bättre och mer kreativa annonser, då många i dag är undermåliga.

avgransare_-_stycke

Läs mer

En snabbguide till Instant Articles
KIA-index seminarier