Därför använder svenskarna adblockers

Arbeta vid laptop

KIA-index har tillsammans med Bonnier Tidskrifter och Aftonbladet tagit fram den första stora undersökningen kring varför adblocker-användare blockerar annonser.

Undersökningen har enbart gått ut till personer som använder adblockers och är den största som gjorts i sitt slag, med sammanlagt 26 000 respondenter. Resultatet är entydigt: Över 70 procent av personerna i studien, det vill säga svenska adblockeranvändare, anser att annonser på webbplatser de besöker stör på ett eller annat sätt. Däremot är det relativt få – cirka 15 procent – som använder adblockers för att de inte tycker att annonserna vänder sig till just dem.

– Det här är den första större undersökningen som görs enbart mot adblockare och resultatet är inte förvånande; svenska adblock-användare tycker att annonser på nätet stör och irriterar. Min förhoppning är att vi kan använda resultatet i undersökningen till att konkret hitta förbättringsåtgärder och lyssna på användarna, kommenterar Tobias Eidem, chef på KIA-index.

Så gjordes undersökningen:

För att få fram lämpliga förvalsalternativ till undersökningen gjordes först en undersökning riktad mot adblockande användare på Aftonbladet med fritextsvar. Fritextsvaren kategoriserades och de fem vanligaste alternativen användes i undersökningen, tillsammans med ett sjätte fritextalternativ. Undersökningen visades därefter för besökare på Bonnier Tidskrifters och Aftonbladets webbplatser, men enbart för de som använder adblockers.