Reviderade mätregler på KIA-index: Trafiken från Facebook Instant Articles ska redovisas

KIA-index listar runt 650 svenska webbplatser, som alla följer ett gemensamt regelverk om exempelvis vad som är en unik webbläsare och vad som är en sidvisning. Nu finns uppdaterade regler för Instant Articles-trafik.

Allt fler medier jobbar med att skapa virala kampanjer i sociala medier, som ger bra trafik när man träffar rätt. KIA-index har sedan tidigare arbetat fram en regel som rör renodlade artikelsamarbeten såsom Facebook Instant Articles, och hur de ska listas. Nu har vi tagit reviderat reglerna.

Instant Articles ska betraktas som en vanlig undersektion på KIA-index, om trafiken överstiger 100 000 unika webbläsare. Regeln gäller inte virala kampanjer eller traditionell marknadsföring av de egna inläggen på Facebook, vilka inte behöver särredovisas på KIA-index.

Du hittar reglerna i sin helhet nedan.

5. Tillgodoräknande av trafik 

5.1 Tillgodoräkning av trafiken på en annonsbärande webbplats avgörs av vem som äger annonsplatser på den mätta webbplatsen.

5.2 Samarbete mellan olika parter utformas på ett sådant sätt att det inte råder några tvivel om vems innehåll presenteras på webbplatsen.

5.3 Tydligt avtal om hur trafiken fördelas mellan webbsidor som listas på KIA-index ska finnas tillgängligt och uppvisas på begäran för KIA-index.

5.4 KIA har tolkningsföreträde ifråga om tillgodoräkning av trafiken.

5.5 Intranät får inte inkluderas i de tal som publiceras på KIA-index.

5.6 Subdomän/undersektion med trafik som överstiger 100 000 st. unika webbläsare per vecka ska särredovisas på KIA Index.

5.7 Om en webbplats, alternativt en undersektion, har mindre än 50 procent trafik från svenska IP-adresser, får denna trafik inte redovisas på KIA-index. Efter att undersektioner och/eller webbplatser tagits bort enligt regeln ovan kan återstående trafik presenteras på KIA-index.

En subdomän/undersektion kan vara på formen xxx.webbplats.se eller www.webbplats.se/xxx

5.8 Artiklar som publiceras på Facebook via Instant Articles som har över 100 000 unika webbläsare skall särredovisas på KIA-index, det samma gäller nya tjänster som Facebook lanserar som exempelvis Canvas . Detta för att vara tydlig med vad som är direkttrafik respektive trafik från extern trafikkälla. Om publicisten vill visa hela räckvidden behöver ett nätverk skapas.

Därigenom behöver publicisten skapa en separat listning av trafiken från Instant Articles, så att det blir tydligt vilken del av trafiken som har kommit från Facebook och vilken del som är från den egna webbplatsen, man kan även välja att inte publicera trafiken men då ska trafiken inte inkluderas i den vanliga redovisningen.

”Hur man fångar sin trafik till sin sajt är upp till varje publicist och mediekanal, man måste dock vara transparent med sina trafikkällor om man vill lista sig på KIA-index”