Internetbesöken i svenska digitala medier ökade 5,3 procent

KIA-lanserar-ny-rapport

I dag lanserar KIA-index sin nya kvartalsrapport, en rapport som visar hur det digitala annonsutrymmet i Sverige har utvecklats, totalt ökade internetbesöken till de sajter som listades i KIA-index med i snitt 5,3 procent under Q1 2017.

KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser, vilket i korthet betyder att KIA-index sätter regler, kontrollerar mätningar på webbplatser och de mätverktyg som gör dessa mätningar, samt publicerar siffror för de svenska webbplatserna varje vecka.

På efterfrågan lanserar nu KIA-index en helt ny rapport som kartlägger hur mycket digitala annonsutrymmet i Sverige växer, hur många som använder desktop kontra mobil och vilka sajter i olika segment som växer mest.

Totalt sett tog internetbesöken fart under februari och mars efter en svag tillväxt i januari. Under årets första kvartal ökade internetbesöken till de sajter som listas i KIA-Index med i snitt 5,3 procent.

– Trots konkurrens från sociala medier och sök som tar allt mer av vår tid, växer de svenska mediesajterna fortfarande starkt. Det är framför allt tidskriftsajterna som ökar, kommenterar Peter Mackhé chef KIA-index. 

Allt större andel av besöken kommer från mobilen.

Det är framförallt mobilsajterna som står för tillväxten under första kvartalet i år. Under 2017 har mobiltrafiken kommit ikapp datorerna och står nu för hälften av trafiken hos de sajter som är med i KIA-index. Denna flytt förstärks av att allt fler sajter bygger mobilanpassade upplevelser, men i grunden ligger ett ändrat konsumentbeteende bakom skiftet.

– Vi använder mobilen allt mer i våra liv. Något vi ser i statistiken där andelen besökare på mobilsajterna ökat med fyra procent jämfört med samma kvartal föregående år, kommenterar Peter Mackhé.

Om KIA-index kvartalsrapport

Den kompletta rapporten med insikter om hur den digitala annonsutvecklingen i Sverige såg ut under Q1 2017. Rapporten är kostnadsfri för alla sajter som är listade på KIA-index. För övriga kostar rapporten 995 kronor. Maila Peter Mackhé så får du rapporten peter.mackhe@annons.se