Bonnier Business Media går rekordstarkt

Vi passade på att prata med Johan Petersen – Sales Director at Bonnier Business Media/Bonnier News – om deras medvind i annonsförsäljningen just nu. De har redan nått budgeten för i år och han berättar om vad det är som ligger bakom framgångarna.

Johan alla pratar om att de amerikanska drakarna tar alla nya medieinvesteringar, men ni går mot strömmen och växer otroligt starkt.
Kan du berätta vad det är som ligger bakom framgången?

– Min känsla är att ett flertal faktorer nu samverkar: konjunkturen, en tydlig och stark redaktionell produkt, räckviddsökningarna både i magasinet Veckans Affärer och räckviddsökningarna på våra sajter. Vi har kompetenta personer på sälj, med rätt erfarenhet och inställning. Vi strävar efter att vara nytänkande och att anpassa vårt erbjudande för att kunna vara resultatorienterade för våra kunder.

Ni har flera sajter i ert nätverk, vilka är det som går riktigt bra just nu och varför?

– Bäst går va.se och vi ser en stor potential i Business Insider. va.se har ökat kraftigt på en marknad där de närmsta konkurrenterna tappar och tillväxten finns i väldigt attraktiva målgrupper. Business Insider är världens största affärssajt och hittar räckvidder i nya segment i Sverige. Vi har varit i gång ett år nu och vi märker att varumärkeskännedomen blir allt högre.

– Vi märker tydligt av ett starkt intresse från marknaden och att vi är i ett stim.

Det går tydligen så bra att telefonerna går varma då man vill annonsera hos er. Vilka typer av annonssamarbeten är det som är hetast just nu?

– Vårt nativerbjudande är särskilt lyckosamt, där våra kommersiella redaktörer jobbar nära kunden och vi har en bra process för att kunna optimera resultatet av artiklarna.

Kan du nämna några typer av samarbeten som har varit särskilt bra i år?

– De samarbeten där vi får möjlighet att kombinera nativeartiklar med våra digitala nyhetsbrev (116 000 mottagare, tolv gånger per vecka) och vår facebook (ca 55 500 följare). Jag känner inte till någon annan affärssajt som har lika många följare och inte heller i antalet läsare av nyhetsbrev. Kombinationen är väldigt framgångsrik och vi är stolta över resultaten.

Hur ser planen ut för 2018 att växla upp detta ännu mer?

– Vi tror på oss själva och hoppas kunna fortsätta i samma ökningstakt som i år, även om jag inte vågar hoppas på att intäktsbudgeten kan vara klar redan i oktober även nästa år.

Kan du ge tre snabba tips hur man lyckas skapa bra annonssamarbeten?

1. Brinn för produkten
2 Lyssna på kunden
3. Följ upp samarbetet

Johan Petersen – Sales Director at Bonnier Business Media/Bonnier News

Johan Petersen