Annonsörer vänder sig återigen till publicister på grund av annonsbedrägerier

Annonsörernas nya skepticism kring programmatiska medieköp börjar bli en publicisternas största fördel i en digital annonshandel.

Annonsörer vill ha större kontroll över sina digitala medieköp för att se var deras annonser syns och för att slippa annonsbedrägerier samt för att slippa framtida problem i och med den nya GDPR-lagstiftning som träder i kraft 2018.

Den internationella trenden är att allt fler annonsörer återigen vänder direkt till publicisterna för sina digitala annonsköp.

Publicister har större incitament för att dela sin förstapartsdata mer och ge bättre tillgång till sitt digitala annonslager för att komm i direktkontakt med annonsörerna. Även annonsörer är mer benägna att aktivera andrapartsdata direkt med publicister för att få en större kontroll över sina digitala annonsköp.

Business Insider, Trinity Mirror och Northern & Shell är några av dem som nyligen har initierat en direktkontakt med annonsörer kring hur de kan dela data och vilka möjligheter som finns för programmatiska annonsköp.

Man vill minimera risken när det gäller att dela data och man vill vara förberedd när de nya GDPR-reglerna strider till verket nästa år. Att ha kontroll över sin data i den digitala annonsleveranskedjan är kritisk när det kommer att finnas stora sanktioner om man inte efterföljer regelverket.

Att ha färre betrodda partnerrelationer med enskilda publicister där inte data kopplas ihop i olika system är något som allt fler tittar på just nu.

Den nya GDPR-lagstiftningen kommer att påskynda annonsörernas krav på att ha bättre kontroll över sin data.

Läs hela artikeln på Digiday