Reflektioner en vecka efter lanseringen av Poddindex

Reflektioner en vecka efter lanseringen av Poddindex

Medietrycket och frågorna kring Poddindex har varit enormt stort under den gångna veckan, vi samlar nyheterna som har varit ute på etern och klargör frågetecken som har dykt upp.

En fråga som har dykt upp är varför vi lanserar Poddindex när IAB har Guidelines

Det finns ingen motsättning mellan Poddindex och IAB Guidlines, snarare tvärtom Poddindex har använt dessa för utvecklingen av en praktisk mätning av räckvidd och lyssningar.

IAB har inte ännu kommit så långt att man har utvecklat någon specifik mätmetod, men så snart de lanserar en sådan kommer vi anpassa Poddindex till den – Förutsatt att mätningen är lika bra eller bättre, om inte kommer vi att jobba för att få en samsyn där vi får fram den optimala mätningen som gynnar alla aktörer på marknaden.

En annan fråga som har dykt upp är om vi har uteslutit någon svensk poddaktör

Detta är givetvis inte sant. Arbetsgruppen har varit öppen och inbjudande till alla stora aktörer på marknaden så att vi tillsammans skall kunna driva frågan om att utveckla en gemensam räckviddsmätning för poddar.

Sedan har det debatterats om effekten är det viktigaste 

Vi håller absolut med om att effekten när man skall annonsera är otroligt viktig, vi har till och med en egen tävling på Sveriges Annonsörer om effekt som heter 100W som handlar om just effekt.

Men alla medieköpare vill ha korrekta räckviddsmått för alla mediekanaler när man skall planera sina medieköp. Därför finns det idag många olika sätt att mäta olika medier TS: Printupplaga, Orvesto: Printräckvidd, MMS: TV-räckvidd, KIA-index: Räckvidd för webbplatser och nu Poddindex: räckvidd för Svenska poddar.

När man ser till effekten handlar det om att man måste vara duktig på att köpa medier som passar målgruppen för de produkter och tjänster man har och hur pass bra reklam man har lyckats kreera, för detta finns det enskilda effektmätningar.

Hur går det till att mäta räckvidd för poddar har många undrat

En ganska knepig fråga att svara på då det krävs en bra teknisk kunskap och allt finns utförligt dokumenterat för alla som förstår sig på teknik. Men vi har sammanställt hur det går till nedan.

Räckvidd: Räckvidd baseras på antalet unika spelare och är en veckoräckvidd på alla poddar som är med på Poddindex. Till exempel en webbläsare, en app, eller annan enhet för uppspelning av ljud. Podcastkonsumtion sker på en mängd plattformar och metoden för att identifiera unikitet kan anpassas beroende på plattform. För detaljerad information om hur räckvidd mäts, läs regelverket under rubriken ”Measurement of Reach”.

Lyssningar: Lyssningar baseras på antalet starter över 10 sekunder och fullständiga nedladdningar och visar antal lyssningar per vecka. Värdet för lyssningar är högre än räckvidden pga. att samma unika spelare kan starta samma avsnitt flera gånger eller lyssna på flera avsnitt under en given period. För detaljerad information om hur starter och nedladdningar mäts, läs regelverket under rubriken ” Measurement of Listens”.

Varför har vi satt en gräns på 10 000 i räckvidd på Poddindex

Det har varit ett gemensamt beslut då vi vill visa poddar med en viss räckvidd vill man gärna ha en gräns Vi valde en lägsta nivå på 10 000 i räckvidd så att det inte blir så svajigt mellan veckorna. Kommer det fler mindre poddar som kan leverera data enligt utsatta mätregler kan vi komma att ändra denna regel i framtiden.

Men i dagsläget finns det inga mindre poddar som har genomgått cerifieringsprocess för sina system. Vi kommer att göra nästa cerifiering av mätleverantörer till våren, till dess samlar vi in intresseanmälningar för poddar och deras mätmetoder.

Viktigt att poängtera är att certifiering drivs på av dem som har poddar och vill certifiera sina system till Poddindex.