KIA-index Expertteam blir Expertteam Mediekvalité

Sveriges Annonsörer ombildar nu KIA-index Expertteam till Expertteam Mediekvalité för att möta den stora efterfrågan om transparens på mediemarknaden.

Vi har under februari en nomineringsprocess där vi kommer att välja ut personer som skall ingå i det nya teamet. Är det någon som du tycker borde vara med rekommendera gärna, eller om du själv vill vara med hör gärna av dig.

En av de viktigaste frågorna just nu är transparens som innefattas av många underliggande faktorer som måste hanteras, det är viktigt att vi har vassa personer som kan hjälpa till.

Expertteam Mediekvalité kommer att bestå av annonsörer, medier och mediebyråer som träffas några gånger per år för att diskutera viktiga frågor om just mediekvalité, vi vill driva dessa viktiga frågor och förbättra marknaden för alla parter. Expertteamet kommer att ha en annonsör som ordförande.

Frågor som vi kommer att vara på agendan med under året

Ad Fraud – som vi kallar för vad det är annonsbedrägeri
Brand Safety – det är viktigt för annonsörer att synas i en bra miljö
Viewability – vilka mått skall man redovisa och hur för att säkerställa effekt
Räckvidd – målet är alla branscher skall visa korrekta validerade räckviddssiffror
Annonsleverans – vi vill etablera nya samarbeten för att få fram säkerställda siffror

Vi vill lyfta frågan till alla siffror som är viktiga i annonsplaneringen och försöka få dem granskade och validerade.

Vi kommer fortsätta med det arbetet som vi har påbörjade i fjol då vi lanserade Poddindex, där vi är först i världen med att redovisa korrekta siffror för räckvidd och lyssningar av poddar. Vi har fått ett otroligt bra gehör och tror att det finns mycket kvar att göra i andra mediekanaler där annonsörer investerar och behöver korrekta siffror för sin medieplanering samt för sin kampanjleverans.

Så vad säger du vill du vara med och påverka transparensen?