Branden i Sala gav Salaallehanda trafikrekord

Salaallehanda.com ökade med 210 procent V22 på KIA-index, det var skogsbranden kring Sala som drog trafik.

Daniel kan du berätta mer om trafikökningen?
Den stora skogsbranden var en pågående publicering under fyra dygn, är enskilt den största faktorn till våra rekordsiffror förra veckan. Det är uppenbart att det är till oss människor söker sig till när stora nyhetshändelser inträffar.

Kan du berätta mer om hur ni har arbetat med att bevaka detta?
Jag är djupt imponerad över redaktionens arbete under dessa intensiva dygn. Vi hade en god avvägning mellan öppet material och Plus, vår digitala betallösning. Vi uppdaterade ständigt under nyhetsutvecklingens gång och hade inte minst många mycket bra livesändningar.

Hur snabba har ni vara att fånga upp nyheten och att uppdatera allt som händer?
Min bedömning är att vi var mycket snabba under hela publiceringen under fyra dygn, vilket också rekordsiffrorna visar. Läsarna stannade hos oss. Jag tycker att även fler medier gjorde ett bra jobb under händelsen, men vi var det mest heltäckande mediet.

Är det framförallt mobil eller desktop som har varit aktuell för att bevaka branden?
Majoriteten av våra läsare konsumerar vår journalistik via desktop, men vid liknande stora nyhetshändelser kommer trafiken förstås också via mobiler. Jag har dock inga siffror på det, det är inte siffror vi fokuserar på. Det är helheten för nyhetsbevakningen som är det viktiga.

Vilka källor har varit bäst för att förmedla nyheten: Salaallehanda, Facebook eller Google och hur jobbar ni tvärs mellan kanalerna?
Majoriteten av trafiken är utan tvekan direkt till Salaallehanda, även om även Twitter och framför allt Facebook också genererar trafik.

Har du tips till andra medier hur man bevakar aktuella nyheter?
Jag tycker generellt att svenska medier, inte minst lokala, är mycket duktiga på att mobilisera vid stora nyhetshändelser. Detta gäller inte minst lokala medier, som alltid ligger steget före riksmedierna när det gäller lokal kännedom och kontaktnät.

Om jag ska ge ett tips är det just att se en liknande nyhetshändelser, som pågår under flera dagar, som en pågående publicering som hela tiden uppdateras under nyhetsutvecklingens gång. Det är avgörande att ha ett tätt samarbete mellan desken som gör de snabba uppdateringarna och reportrarna ute på fältet.

Daniel Nordström
Chefredaktör och ansvarig utgivare