Trafikkommentar v. 36

SVT listas inte på KIA-index från och med vecka 36