Johan Kvist hos Facebook ersätter Martin Hehrne i Expertteam Mediekvalité

Martin Hehrne har fått ett toppjobb hos Facebook i USA, de har nu hittat hans efterträdare här i Sverige.

Johan Kvist kommer axla ansvaret som Martin tidigare hade. Han kommer ersätta Martin i Sveriges Annonsörers Expertteam Mediekvalité som arbetar med viktiga frågor inom digital annonsering.