Trafikkommentar V46

Resumé med resume.se är tillbaka på KIA-index igen efter arbete med taggar.