KIA-index förvärvat av Kantar Sifo AB

Det är nu klart att Kantar Sifo förvärvar den tekniska mätvalutan för internet- och mobiltrafik, KIA-index, av Sveriges Annonsörer från den 1 januari 2020. I förvärvet ingår även Poddindex, som presenterar räckviddssiffror för podcasts med 10 000 lyssnare eller fler.

– Topplistan kommer även framledes ha en central plats, där vi nu redovisar både trafik- och räckviddsmått för digitala medier. Den tekniska mätningen kommer att komplettera räckvidds- och målgruppsmätningen Orvesto Internet. Mätningarna kommer framöver att vidareutvecklas och bli en del av våra crossmedia-mätningar. Både annonsörer och medier får ökad transparens och tillförlitlighet, säger Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo.

Avyttringen av KIA-index och Poddindex är för Sveriges Annonsörer ett led i arbetet med att fördjupa rollen som oberoende organisation på marknadsförarnas sida. Viktiga uppdrag framöver är att öka marknadsföringens effekt och att verka för ökad transparens. Sveriges Annonsörers roll framöver blir att kravställa på kvalitetssäkrade och certifierade räckviddsvalutor från oberoende leverantörer inom samtliga mediekanaler.

Läs pressrelease.