Kia-index får en totallista och kompletteras med individmått

Nu tar Kantar Sifo nästa steg i utvecklingen av KIA-Index. Mätningar av webb- och mobilsajter, oavsett om trafiksiffror slås samman eller uppvisas var för sig, läggs tillsammans i en totallista; Teknisk Mätning. Där kan användare av KIA-index.se enkelt få en stor översikt. Givetvis kan användare klicka sig vidare för att se uppdelning i trafik mellan webb och mobil för de som har registrerat sig som ett nätverk. Målet är att se hela mediets samlade total. Denna lista, Teknisk Mätning, ersätter därmed tidigare listor ”Total”, ”Webb+Mobil” och för vissa anslutna webbplatser även ”Webb”.

Treknisk mätning för app är fortsatt separat.

Vi adderar Orvesto Internet individmätning till de befintliga tekniska måtten under april. Det blir en ny lista, vid sidan av nuvarande tekniska mätning, med individbaserade räckviddsmått enligt Orvesto Internet kommer att visas för KIA-anslutna webbplatser på kiaindex.se.

Läs mer i pressmeddelande eller ta del av nyhetsbrevet om detta.