Google Analytics uppgraderas till nytt system – förkortat GA4

Google börjar fasa ut Universal Analytics, den klassiska versionen av Analytics som funnits på marknaden i många år. Därför uppmanas alla webbplatsägare att övergå till Google Analytics 4 så snart som möjligt, förslagsvis parallellt för att jämföra set-up och mätpunkter under en övergångsperiod. Alla standardegendomar i Universal Analytics slutar att behandla nya träffar från den 1 juli 2023. Kunder till Googles betallösning ”360 Universal Analytics” berörs först den 1 juli 2024.

KIA-index allmänna rekommendation är att konfigurera din Google Analytics 4-egendom så snart som möjligt för att ha kontinuerliga parallella mätningar på plats under den tid som kvarstår till juli 2023.

Fördelarna med det nya verktyget är större integritetsfokus, integrering av flera olika dataflöden och mer kompatibilitet med app- och mobildata.

I dagsläget kan vi i KIA inte koppla om webbplatsers redovisade data från ”gamla” Google Analytics till Google Analytics version 4. Vi arbetar på en lösning att ha på plats under första halvåret 2023. I och med att gamla Google Analytics efter sex månader planeras att stängas ner helt (slutet av 2023) kan ni vara trygga med att vi på KIA-index har historisk trafikdata kvar, sedan ni valde att ansluta, i vår databas.

Läs mer hos Google: https://support.google.com/analytics/answer/10759417?hl=sv