Google Analytics uppgraderas till nytt system – förkortat GA4

Google börjar fasa ut Universal Analytics, den klassiska versionen av Analytics som funnits på marknaden i många år. Därför uppmanas alla webbplatsägare att övergå till Google Analytics 4 så snart som möjligt, förslagsvis parallellt för att jämföra set-up och mätpunkter under en övergångsperiod. Alla standardegendomar i Universal Analytics slutar att behandla nya träffar från den 1 juli 2023. Kunder till Googles betallösning ”360 Universal Analytics” berörs först den 1 juli 2024.

KIA-index allmänna rekommendation är att konfigurera din Google Analytics 4-egendom så snart som möjligt för att ha kontinuerliga parallella mätningar på plats under den tid som kvarstår till juli 2023.

I dagsläget kan KIA-index inte koppla om webbplatsers redovisade data från ”gamla” Google Analytics till Google Analytics version 4. Kantar arbetar på en alternativ lösning att ha på plats under första halvåret 2023.

I och med att gamla Google Analytics efter sex månader planeras att stängas ner helt (slutet av 2023) kan ni vara trygga med att vi på KIA-index har historisk trafikdata kvar, sedan ni valde att ansluta, i vår databas.

Fördelarna med det nya verktyget sägs vara större integritetsfokus, integrering av flera olika dataflöden och mer kompatibilitet med app- och mobildata.

Läs mer hos Google: https://support.google.com/analytics/answer/10759417?hl=sv