Höjd avgift för befintliga medlemmar

Då KIA-index under flera år har hanterats till ett väldigt förmånligt pris för sedan länge anslutna mindre webbplatser/medier har det under hösten blivit läge att revidera medlemsavgifterna utifrån det arbete som administration, granskning och publicering innebär. Halvårsavgifterna faktureras i vanlig ordning i förskott och gällande allmänna villkor är fortsatt aktuella.

Nya årsavgifter för mindre redan anslutna webbplatser – gäller från 2023
3 980 kr – Under 50 000 unika besökare per vecka
7 980 kr – Mellan 50 001 och 99 999 unika besökare per vecka

Kunder som vill uppgradera och inkludera fördjupad granskning av webbtrafiken, med Traffic Audit där vi verifierar att ert eget mätverktyg mäter data korrekt, betalar en extrakostnad på 10000 kr per år eller nedslag. Här kan du läsa mer: https://www.kantarsifo.se/traffic-audit

Årsavgift för större webbplatser samt nya kunder – inkluderar Traffic Audit
14 000 kr/år – Upp till 99 999 unika webbläsare per vecka
18 000 kr/år – Mellan 100 000 och 1 000 000 unika webbläsare/användare per vecka
23 000 kr/år – Från 1 000 001 unika webbläsare/användare per vecka och uppåt