KIA-index övergår till ett nytt Index i Mediafacts

Alla anslutna webbplatser på kiaindex.se kommer inom kort att listas i ett nytt Index i plattformen Mediafacts. Därmed får Poddindex som redan byggts in i Mediafacts sällskap av ytterligare publikt index.

Detta av anledning av att en av de godkända mätleverantörerna för KIA-index (Google Analytics) släpper ett nytt mätverktyg och fasar ut den gamla versionen (Universal) under 2023. Anpassning av kopplingar med nya GA4 och utveckling av gamla kiaindex.se har visat sig ohållbart i och med webbplatsens och databasens ålder. Medan Kantar redan har en fungerande plattform där exempelvis Poddindex redan har flyttat i oktober 2022. Därmed kommer webbstatistik vara ett fint komplement i Mediafacts till uppgifter om räckvidder, upplagor, målgrupper, annonsprisinformation och poddar som redan finns här. Det nya indexet i Mediafacts är publikt liksom Kiaindex.se varit genom åren och alla anslutna kunder och webbplatser följer med om de inte själva väljer att avsluta samarbetet.

Med denna förändring kommer kiaindex.se senare i år, 2023, istället leda internetbesökare vidare till domänen mediafacts.se.

Mediafacts är för den som vill följa trender, konkurrenter eller bara ha koll på den svenska mediemarknaden. Här publiceras data för mer än 1500 medier. Ett flertal mediebyråer köper av Kantar access till Mediafacts och får då ta del av en mängd uppgifter om olika medier och medietyper. Medieplanering och säljmöten blir enklare och effektivare med tillgång till exempelvis räckviddsanalys för hela varumärken samt möjlighet till målgruppskörningar och målgruppsprofiler för såväl print som digitala medier.

MOCK UP:

Skiss på hur det kan komma att se ut i Mediafacts