Poddindex årsrapport för 2022 publicerad

Som ett led i större insikter och förståelse skapas denna Årsrapport och ges ut till hela branschen. Detta är den femte upplagan som skapas, och i den finns insikter utifrån både Poddindex och Orvesto Konsuments mätningar av poddlyssnande.

2022 års mest populära poddar

I vårt analysarbete har vi tagit fram en lista av de största poddarna i Sverige, baserat på teknisk medieräckvidd från Poddindex.

Framtiden för podcasts

Det sker en tydlig utveckling mot mer digital konsumtion av ljud, podcastlyssnarna i Sverige fortsätter att öka och målgruppen växer sig bredare och går högre upp i åldrarna. 67% av de som lyssnar på podd under en genomsnittlig vecka är yngre än 44 år gamla. Snittåldern på lyssnarna är något vi sett öka långsamt under de senaste åren. Snittåldern på lyssnarna är nu 39,7 år, dvs 2,2 år äldre än året dessförinnan.

Vi har sett en jämn utveckling och ökande engagemang hos lyssnare.

Teknisk poddräckvidd är svårjämförbar mot andra mediers räckvidder men är ett viktigt mått i branschen. Som Poddindex Tekniska Kommitté ser det är Poddindex och ORVESTO Konsument de enda konsekventa sätten att mäta och presentera poddata; Poddindex för teknisk medieräckvidd och Orvesto Konsument för upplevt lyssnande utifrån individer.

Poddindex har flyttat in i Mediafacts, Kantars onlinetjänst som tillhandahåller transparent, kontrollerad och aktuell fakta som bygger på flera datapunkter från Kantar. Med fokus på räckvidder, upplagor, webbstatistik, målgrupper och prisinformation är det ett naturligt steg att bygga in ett index för podcasts. Indexet i Mediafacts är liksom poddindex.se publikt, så att alla som vill kommer åt den publicerade datan.

Från första kvartalet 2023 går det i Poddindex i Mediafacts att se vilken utgivningfrekvens under vald vecka som varje enskild podcast har.

Med frekvens vill vi förtydliga att det släpps olika antal avsnitt under olika perioder. Många podcasts släpper ett nytt avsnitt varje vecka, men vissa släpper exempelvis både en kortversion och en långversion under en och samma vecka. Andra släpper fler än två avsnitt under en och samma vecka, och några tar längre pauser och släpper inte avsnitt oftare än någon gång i månaden.

Ladda ner hela rapporten här!

Ur innehållet:
— Teknisk medieräckvidd totalt 2022 mot 2021
— De största poddarna 2022
— Vilka genrer engagerar som engagerat mest
— Vilken målgruppen är
— Utvecklingen av lyssnandet sedan 2015

Vi som aktivt driver Poddindex är följande:

  • Kantar Media Audit
  • Sveriges Radio
  • Acast
  • Bauer Media
  • Podspace
  • Perfect Day Media
  • Sveriges Annonsörer