FAQ

Vi ger dig svar på några av de vanligaste frågorna om KIA-index och kring internetmätningar i stort, till exempel vad en cookie är och vad som är skillnaden mellan att räkna unika webbläsare med IP-nummer eller cookies.

avgransare_-_stycke

När uppdateras KIA-index?

Varje onsdag kl 15:00 uppdateras KIA-index med föregående veckas mättal. Föregående vecka börjar måndagen kl 00:00 och slutar 24:00 på söndagen. Alla mättal på KIA-index är mätta veckovis – utom Vardag och Helgdag, som är ett snitt för antal unika webbläsare per dag under vardagar (mån-fre) alternativt helgdagar (lör-sön) under den givna veckan.

avgransare_-_stycke

Vad är det som gäller när vi som blivit godkända som webbplats av KIA-index?

När din webbplats är godkänd av KIA-index är du en del av den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. När du blivit godkänd innebär detta att du är skyldig att följa KIA-index regler enligt det avtal som undertecknades när webbplatsen godkändes. Om du känner dig osäker på vad detta innebär kontakta KIA-index medarbetare.

avgransare_-_stycke

Jag har upptäckt att min webbplats inte följer en eller flera av KIA-index regler. Vad gör jag?

Du kontaktar KIA-index så fort som möjligt och stämmer av och säkerställer om din webbplats följer eller inte följer de regler du misstänker. När detta är säkerställt har du två veckor på dig att justera din webbplats så att den överensstämmer med gällande regelverk.

avgransare_-_stycke

Jag misstänker att en konkurrents webbplats inte följer regelverket. Vad gör jag?

Du kan anmäla misstanke om att andra webbplatser inte följer regelverket. Det gör du genom ett mail eller samtal till någon av KIA-index medarbetare. Du har alltid rätt att vara anonym när du anmäler, och KIA-index berättar inte för den misstänkta webbplatsen vem som ligger bakom anmälan. Efter att du hört av dig följer KIA-index upp ärendet och säkerställer att, om webbplatsen i fråga gör fel, börjar följa regelverket, och att de gör de enligt de premisser som finns i regelverket.

avgransare_-_stycke

Vem ansvarar för att regelverket följs?

Webbplatsen är ansvarig för att följa KIA-index regelverk. Webbplatsens mätleverantör har ett delansvar i att säkerställa att webbplatsen faktiskt följer regelverket, och KIA-index kontrollerar kontinuerligt via stickprover och andra typer av kontroller att regelverket följs. Huvudansvaret för att webbplatsen följer regelverket ligger dock alltid hos webbplatsen.

avgransare_-_stycke

Måste jag följa KIA-index mätregler?

Ja! Alla webbplatser/applikationer eller tjänster som listas i KIA-index måste följa mätreglerna. Om man bryter mot reglerna leder det till avstängning.

avgransare_-_stycke

När betalas den administrativa avgiften?

Varje webbplats/applikation eller tjänst som listas i KIA-index ska betala den administrativa avgiften. Obetalda avgifter leder till inkasso. Avgiften betalas halvårsvis. Om du har frågor gällande din avgift ska du kontakta Sveriges Annonsörer.

avgransare_-_stycke

Hur listar jag min webbplats på KIA-index?

Här kan du läsa om hur du listar din webbplats på KIA-index.

avgransare_-_stycke

Vad kostar det att få min sajt listad på KIA-index?

Här kan du läsa om priser samt hur du går tillväga.

avgransare_-_stycke

Hur avslutar jag min webbplats publicering på KIA-index?

E-posta namn på sajt, företag och kontaktperson till oss. E-posta till er mätleverantör att ni ej vill bli listade på KIA-index från och med önskad vecka. Uppsägning av avtal enligt gällande regler för vårt standardavtal för alla sajter som är listade på KIA-index.

avgransare_-_stycke

Vad visar KIA-index för information?

KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. I listan kan du se antalet unika webbläsare (baserat på kakor), besök och sidvisningar. Utifrån dessa tre grundvariabler räknar vi ut sidvisningar per besök, besök per unik webbläsare samt förändringar från föregående vecka.

avgransare_-_stycke

Vem ska vara med i KIA-index?

Alla webbplatser som vill få en officiell mätning av sin trafik ska vara med i KIA-index. Resultaten används av annonsörer, intressenter, kunder och fler. Er närvaro i KIA-index försäkrar er om en plats i Sveriges kommersiella internetuniversum.

avgransare_-_stycke

Hur kan jag använda KIA-index?

KIA-index är den rådande standarden i Sverige för att se hur många som besöker en webbplats. I dag är det över 500 annonsbärande webbplatser som valt att ansluta sig till KIA-index. Listan täcker därigenom det mesta av viktigare internetmedia. KIA-index kan användas av en marknadsavdelning som kontrollinstrument vid kampanjplanering och uppföljning.

avgransare_-_stycke

Vilka mätleverantörer har ni godkänt?

Här kan du läsa om vilka mätleverantörer vi godkänt.

avgransare_-_stycke

Hur listar jag min sajt på KIA-index med Google Analytics?

KIA-index samarbetar med organisationen SIS-index som specialiserat sig på att samla in mätdata från Google Analytics. Deras egen-utvecklade system sammanställer data till KIA-Index som sedan publiceras. 1) Först måste du bli medlem på SIS-index. 2) Skicka e-post till info@sis-index.se att du vill få din sajt publicerad på KIA-index. 3) KIA-index kontaktar dig angående avtal etc.

avgransare_-_stycke

Varför godkänner ni bara Google Analytics upp till 100.000 unika webbläsare?

KIA-index regelgrupp, den branschsamlande grupp som sätter regler för KIA-index, har granskat och godkänt redovisning av trafikdata från Google Analytics upp till 100.000 unika webbläsare per vecka.

avgransare_-_stycke

Vem ansvarar för KIA-index?

KIA-index ägs och drivs av Sveriges Annonsörer. KIA-index huvudmannagrupp, att likna vid en styrelse, består av representanter från Sveriges Mediebyråer, TU och Sveriges Annonsörer. KIA-index regelgrupp (med representanter från annonsörer, mediebyråer och publicister) är den kommitté som på månatlig basis vidareutvecklar och ser över KIA-index regelverk. Läs mer här.

avgransare_-_stycke

Vad är skillnaden mellan att räkna unika webbläsare med IP-nummer eller cookies?

Att räkna unika webbläsare baserat på antalet unika IP-nummer som använts för att besöka en webbplats ger för det mesta mycket felvisande siffror. Felvisningen beror främst på att IP-nummer kan delas av ett flertal unika webbläsare, men även att både webbläsaren och den faktiska besökaren över tid kan komma att använda ett flertal olika IP-nummer vid besök till webbplatsen.

Därför använder majoriteten av alla webbstatistiksystem cookies innehållandes ett unika antal tecken vid beräkningen av unika webbläsare eftersom denna finns kvar så länge den finns sparad i webbläsaren densamma över tid. I sammanhanget är det viktigt att notera att för en så korrekt beräkning som möjligt av unika besökare bör man använda 1:a parts cookies som skapas på serversidan, och inte av JavaScript i webbläsaren. 1:a parts cookies är att föredra mot 3:e parts cookies då de senare är föremål för mer blockering.

avgransare_-_stycke

Varför får man olika antal unika besökare vid jämförelse av två mätsystem?

Olika mätsystem är uppbyggda på lite olika sätt och det finns en rad faktorer som påverkar beräkningen av unika besökare. Dessa faktorer kan vara:

1. Skillnader i hur datainsamlingen genomförs

2. Typ av cookie som används

3. Avsaknad av P3P policy för de cookies som används

4. Datablödning p.g.a. att datainsamling blockeras av filterprogram

5. Mätsystemets sätt att beräkna unika besökare över olika tidsperioder

avgransare_-_stycke

Finns det utländska motsvarigheter till KIA-index?

Ja, det finns utländska motsvarigheter till KIA-index. Det är dock viktigt att veta att olika länder kan ha olika filtrering eller regelverk som gör att siffror inte är direkt jämförbara med KIA-index.

Norges motsvarighet finns här: http://tns-gallup.no/
Finlands motsvarighet finns här: http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/
Danmarks motsvarighet finns här: http://fdim.dk/

avgransare_-_stycke

Vad är GAAC?

GAAC står för Google Analytics Authorized Consultants. En lista på företag som är GAAC hittar du här.

avgransare_-_stycke

Vad är en cookie?

KIA-index mätningar baserar sig på cookies. En cookie (även kallad tracking cookie eller http cookie) är en liten textfil i vilken det lagras ett unikt värde, knutet till en viss domän. Varje cookie är kopplad till en specifik webbläsare på en specifik enhet. Därav uttrycket ”unika webbläsare”.

avgransare_-_stycke

Hur används cookies för att mäta besökare till en webbplats?

System för webbanalys använder det unika cookie-värdet för att särskilja olika unika webbläsare. Cookies är en fundamental komponent i webbstatiska beräkningar.

avgransare_-_stycke

Vad är skillnaden mellan en 3:e parts cookie och en 1:a parts cookie?

3:e parts cookies är cookies som används för att skicka data mellan olika datordomäner. De sätts följaktligen inte av domänen man besöker utan av en tredje part.

Kännetecken för 1:a parts cookies är att de är JavaScript-oberoende och sänds från den webbserver man besöker. En 1:a parts cookie har dessutom oftast en P3P policy som redogör för hur datan används.

avgransare_-_stycke

Hur fungerar mätningar med javascript?

Genom script som laddas in på sidan som sedan sätter olika typer av cookies och skickar datan till en server där det lagras, oftast en tredje parts server. Det finns de som har JavaScript avstängt i sin webbläsare, dessa kommer vara helt osynliga och inte registreras alls, utgör cirka 2-6% av besökarna. Däremot är detta för tillfället det kraftigaste sättet med tanke på enkeltheten att implementera och den mängd saker man kan göra.

avgransare_-_stycke

Hur fungerar packet sniffing?

Genom ha ett mellanliggande steg mellan besökare och servern så kan man analysera varenda 1:a och 0:a som skickas och med andra ord få reda på allting som händer. Detta är däremot svårare att genomföra och känsligt med personlig data eftersom allt kan ses t.om. kreditkortsnummer.

avgransare_-_stycke

Hur mäts tid på en sida?

Tid-på-sidan mäts med tiden mellan att första sidan hämtades och nästa sida. Tiden kan därför inte mätas för besök med bara en (1) sidvisning och ej heller för den sista sidan som en besökare haft uppe.

avgransare_-_stycke

Har KIA-index ett API som man kan koppla sig mot?

Nej, i dagsläget finns inget API, men det finns andra möjligheter att få ut data från KIA-index, t ex via feeder i olika format samt genom exporter via Excel-filer.

avgransare_-_stycke

Hur mäter Alexa webbtrafiken?

Alexa har ingen panel utan istället marknadsfört ett browsertillägg (Alexa Toolbar) som spårar vad de som installerat och använder tillägget gör på nätet. Det finns ingen information om hur många som använder browsertillägget eller hur många av dessa är svenskar. Med Alexa får du endast en ranking och en procentuell fördelning av webbplatsens trafik till totalen.

avgransare_-_stycke

I regelverket nämns att en sajt inte får räkna med sidvisningar som skapats via autorefresh – hur löser jag det?

Det finns olika sätt att lösa det – ett sätt är att istället för att ladda om sidan ladda en annan sida som inte har någon mättagg.

avgransare_-_stycke

Hur definieras att en undersektion/subdomän har över 100 000 unika webbläsare/vecka?

Det är ett snitt över 3 månader som gäller, ligger man i snitt över 100 000 unika ska man ”tvingas” redovisa. Ligger man under behöver man inte redovisa, men vi kommer inte att nolla siffrorna om de är under 100 000, siffrorna bidrar ju med transparens.