Gå med i indexet

Publicera din trafik och bli synlig för personer som söker information om medier och webbplatser. Nedan hittar du de enkla steg som krävs för att listas i indexet.

avgransare_-_stycke

Välj en godkänd mätleverantör 

TNS SIFO / Streamcount och Google Analytics Universal är de två godkända mätleveratnreörna/mätsystemen. Se mer i listan på godkända mätleverantörer här.

Mätningen ger dig mycket mer än de enkla trafikdata som publiceras i indexet. Du får detaljerad information om trafiken på varje sida och varje avdelning. I varierande grad erbjuder systemen också webbanalys som möjliggör löpande analys och optimering av din sajt enligt dina affärsmål. Därför är det en mycket god investering.

avgransare_-_stycke

Så listas du i indexet med Google Analytics (Universal)

Du kan lista din sajt via Google Analytics i indexet genom ett Google API som importerar era siffror direkt in i indexets databas som vi sedan verifierar innan publicering om ni delar data ur ert Google konto med oss. Själva hanteringen av Google API är kostnadsfritt. Om du vill lista din trafik via Google API kontakta maria.grip@kantar.com

avgransare_-_stycke

Anslutning med Google Analytics version 4

Du kan inte lista din sajt via Google Analytics i indexet på kiaindex.se. På grund av detta flyttas hela indexet över till plattformen Mediafacts för anpassning.

avgransare_-_stycke

Betala en administrativ medlemsavgift 

Avgiften täcker kostnaden för att producera indexet, övrig information och analys på sajten samt att vidareutveckla tjänsten och inkluderar för anslutande webbplats revisionskonceptet Traffic Audit. Årsavgiften faktureras halvårsvis i förskott.

Årsavgift per sajt, ex moms:

14 000 kr/år Upp till 99 999 unika webbläsare/användare per vecka
18 000 kr/år Mellan 100 000 och 1 000 000 unika webbläsare/användare per vecka
23 000 kr/år Från 1 000 001 unika webbläsare/användare per vecka och uppåt

Se allmänna villkor som gäller när vi ingår i avtal

I och med att er sajt eller nätverk listas i indexet godkänner du faktureringen av årsavgiften, samt de gällande avgifter och villkor som gäller. Sajter som bryter mot reglerna eller ej betalar årsavgiften tas bort från listan.

Exempel: Om du har en responsiv webbplats som räknar trafikdata från både desktop-och mobil räknas webbplatsen som en sajt. Om du har en webbplats på 100 000 unika webbläsare per vecka som ska listas, där även mobiltrafik är inkluderat, kostar det 1 x 18 000 kr per år.

Om du däremot har en webbplats och en separat mobilsajt alternativ en mobilapp, räknas dessa som olika webbplatser. Om vardera har 50 000 unika webbläsare per vecka kostar det 2 x 14 000 kr = 28 000 kr per år.

avgransare_-_stycke

Förpliktelser

När er webbplats listas i indexet förpliktas ni att följa gällande regler samt betala den administrativa avgiften. Om webbplats ej publicerar enligt gällande regelverk tas denna bort med omedelbar verkan. Obetalda fakturor leder till inkasso.

avgransare_-_stycke

Det här är Indexet

Detta index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser, vilket i korthet betyder att den sätter regler, kontrollerar tekniska mätningar på webbplatser och de mätverktyg som gör dessa mätningar, samt publicerar mättal för svenska webbplatser på veckobasis.

Om du vill att din webbplats ska få en officiell mätning av sin trafik och försäkra dig om att synas gentemot medieköpare och andra personer som behöver medieinformation – anslut nu! Mättalen används bland annat av annonsörer, mediebyråer, publicister och media.

I listan kan du se följande KPI:er:

 • Antalet unika webbläsare (baserat på cookies)
 • Besök
 • Sidvisningar

Utifrån dessa tre grundvariabler räknas sidvisningar per besök, besök per unik webbläsare samt förändringar från föregående vecka ut.

För att det hela ska fungera behövs tre parter där alla har avtal med varandra:

 • Webbplatsen som köper upp ett av godkänt mätverktyg och tillsammans med mätleverantören taggar sin webbplats.
 • Mätleverantören som säljer och supportar sitt av godkända mätverktyg och som levererar data för webbplatsen till  indexet.
 • Indexet, som tar emot data, kontrollerar och publicerar det. Det vill säga agerar kontrollerande instans samt upprätthåller och uppdaterar regelverket som de olika parterna ska följa.

Detta innebär i korthet att Kantar inte utför mätningen rent tekniskt och inte heller är delaktig i uppsättningen (taggningen) av mätningen på respektive webbplats.

avgransare_-_stycke

Digital valuta

 

Indexet ägs och drivs av Kantar Media Sweden AB. Det som gör indexet unikt är:

1. indexet är publikt.

2. indexet använder etablerade mätverktyg, vilket gör indexet till en pålitlig internetvaluta.

3. indexet genomgår opartisk revidering och granskning av trafikdata.

Indexet drivs av Kantar sedan januari 2020. Kantar beslutar, tillsammans med branchen, om alla mätregler och framtida utveckling av tjänsten. Kantar har det formella, juridiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret för indexet. Finansiering av verksamheten sker via de avgifter som debiteras till de medier som publicerar sina siffror i indexet.

avgransare_-_stycke

Frågor?

Vi som driver indexet arbetar med operativa frågor, drift, bereder ärenden och hanterar anslutning till indexet. Du vet väl att du hittar svar på många frågor i vår FAQ?

Maria Grip – maria.grip@kantar.com

 

Lars Björkman – lars.bjorkman@kantar.com

 

KANTAR MEDIA SWEDEN AB
111 20 Stockholm

KIA-index förvärvades av Kantar från Sveriges Annonsörer i december 2019. Läs mer i vår pressrelease.

Aktuella Policys:

avgransare_-_stycke

Mediafacts

 

Mediafacts är en tjänst som tillhandahåller transparent, kontrollerad och aktuell fakta som bygger på data från Kantar Sifo och Poddindex. Tjänsten är för dig som vill följa trender, konkurrenter eller bara ha koll på den svenska mediemarknaden, och fokus är på räckvidder, upplagor, webbstatistik, målgrupper och prisinformation.

Mediafacts innehåller data, inklusive totalräckvidd, för mer än 1500 medier. Medieplanering och säljmöten blir enklare och effektivare med tillgång till räckviddsanalys för hela varumärket samt möjlighet till målgruppskörningar och målgruppsprofiler för såväl print som digitala medier. Relevant, enkelt och tillgängligt.

Det här får du i Mediafacts

I Mediafacts hittar du uppgifter om:

 • räckvidd för valbara målgrupper för webb och print
 • webbplatsstatistik
 • upplaga
 • utgivningsdagar
 • aktuella annonspriser för digitala medier och print
 • materialspecifikationer

Helena Bodén

Försäljning Mediafacts