Gå med i KIA-index

Så listas du på KIA-index

Publicera din trafik och bli synlig för personer som söker information om medier och webbplatser. Nedan hittar du de enkla steg som krävs för att listas på KIA-index.

avgransare_-_stycke

Välj en av KIA-index godkänd mätleverantör från listan på sidan om mätleverantörer

Kontakta flera mätleverantörer för att finna vem som bäst ger den prestanda du behöver och det pris du är beredd att betala. En viktig faktor i prissättningen är hur stor trafik din sajt har.

Mätningen ger dig mycket mer än de enkla trafikdata som publiceras på KIA-index. Du får detaljerad information om trafiken på varje sida och varje avdelning. I varierande grad erbjuder systemen också webbanalys som möjliggör löpande analys och optimering av din sajt enligt dina affärsmål. Därför är det en mycket god investering.

Se lista på godkända mätleverantörer här.

avgransare_-_stycke

Så listas du på KIA-index med Google Analytics

Du kan lista din sajt via Google Analytics på KIA-index, KIA-index har byggt ett eget Google API som importerar era siffror direkt in i KIA-index databasen som vi sedan verifierar innan publicering om ni delar data ur ert Google konto med oss. Själva hanteringen av Google API är kostnadsfritt.

Om du vill lista din trafik via KIA-index via Google API kontakta maria.grip@kantar.com

avgransare_-_stycke

Betala en administrativ medlemsavgift till KIA-index

Avgiften täcker kostnaden för att producera KIA-indexlistan och övrig information och analys på sajten samt att vidareutveckla tjänsten. Årsavgiften faktureras halvårsvis i förskott.

Årsavgift per sajt och per nätverk, ex moms:

3 600 kr/år Under 50 000 unika webbläsare per vecka
7 000 kr/år Mellan 50 000 och 100 000 unika webbläsare per vecka
14 000 kr/år Mellan 100 000 och 1 000 000 unika webbläsare per vecka
19 000 kr/år Från 1 000 000 unika webbläsare per vecka och uppåt

 

Fakturering sker halvårsvis per kalenderår. I och med att er sajt eller nätverk listas på KIA-index godkänner du faktureringen av årsavgiften, samt de gällande avgifter som gäller för vårt standardavtal. Ni hittar allmänna villkor och avtal för KIA-index här

Exempel: Om du har 1 webbplats och en mobilsajt som har vardera under 50 000 unika webbläsare per vecka samt ett nätverk som har 80 000 unika webbläsare per vecka kostar det 2 X 3 600 kr + 1 X 7 000 kr = 14 200 kr per år.

Sajter som bryter mot reglerna eller ej betalar årsavgiften tas bort från listan.

avgransare_-_stycke

Mätleverantören levererar dina registreringsuppgifter till KIA-index

Det vi behöver är: Sajt, företagsnamn, org nummer, faktureringsadress, fakturamottagare (namn, funktion, mailadress, telefonnummer)

avgransare_-_stycke

Förpliktelser

När er webbplats listas i KIA-index förpliktas ni att följa KIA-index regler samt betala den administrativa avgiften. Om webbplats ej publicerar enligt gällande regelverk tas denna bort med omedelbar verkan. Obetalda fakturor leder till inkasso.

avgransare_-_stycke

Frågor?

Kontakta oss på KIA-index