Kvalitetssäkra information om besökssiffror

Kantar Sifo AB erbjuder anslutna kunder att kvalitetssäkra information om webb- och mobilplatsers besökssiffror genom konceptet Traffic Audit. 

AUDIT AV WEBBPLATSTRAFIK

Det finns många möjliga felkällor och kompetensen kring hur och vad som ska mätas varierar. Med tillgång till anslutna webbplatsers mätverktyg kan vi säkerställa att besöksantal och sidvisningar redovisas korrekt. Vi kvalitetssäkrar information om webbplatsers och mobilplatsers besökssiffror genom ett opartiskt revisionsverktyg. Det leder till en stor trygghet för alla som investerar i digitala medier.

Så här går det till:

  • Auditscript implementeras på webbplats.
  • Kontroll av att både Traffic Audit script liksom webbplatsens egna mätscript är korrekt implementerade.
  • Sajten spindlas löpande för att säkerställa att alla taggar kvarstår.
  • Användarbeteende på webbplats registreras stickprovsmässigt.
  • Användarbeteende analyseras och jämförs med sajtens eget mätsystem med fokus på mått som unika webbläsare, besök och sidvisningar samt “referrals”.
  • Rapport skapas kvartalsvis och eventuellt intyg utfärdas årligen.
  • Sajtens egna mätsiffror används publikt med auditstämpel.
  • Publicering veckovis av webbplatstrafik på KIAindex.se och när applicerbart i Mediafacts.

 

För befintliga KIA-indexkunder erbjuds konceptet för en extra kostnad baserad på webbplatsens storlek. Det är dessutom individuellt anpassat utifrån befintlig avgift för KIA-index.

Icke anslutna webbplatser anmäler sig i vanlig ordning genom att gokänna våra allmänna villkor och att skicka ett mejl med sajtens och företagets uppgifter.

Läs mer om Traffic Audit här eller kontakta oss för mer information.