Om cookies och integritetspolicy

Integritetspolicy för kiaindex.se

Vi värnar besökarnas integritet och följer därför en strikt integritetspolicy. Den förklarar hur vi samlar in och använder cookies och hur vi skyddar användarnas integritet. Om du har några frågor om denna hantering är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kantarsifo.com. För mer information om cookies, se www.minacookies.se.

Kiaindex.se är en prosukt hos Kantar Sifo AB som är ett helägt dotterbolag till Kantar, och ingår i Kantar TNS-gruppen. Kantar Sifo är Sveriges största leverantör av insikter till myndigheter, företag och organisationer. Resultaten från våra undersökningar utgör viktiga beslutsunderlag för våra kunder. Eftersom vi opererar inom en förtroendebransch, tas integritetsfrågor på största allvar hos Kantar Sifo. Informationen vi samlar in, bearbetas till statistik och anonymiseras före rapportering, såvitt du själv inte uttryckligen samtyckt till annat. Vi behandlar alla personuppgifter och enskilda svar konfidentiellt. Med denna policy, ämnar vi att förmedla varför du kan känna dig trygg med Kantar Sifos behandling av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, om vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en levande individ, t.ex.: Namn, identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Varje åtgärd eller kombination av åtgärder som utförs med personuppgifter är att anse som en behandling, oberoende om de utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på behandlingar av personuppgifter som vi på Kantar Sifo gör är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning samt användning. Begränsning, radering eller förstöring är andra exempel som också utgör behandlingar.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Kantar Sifo genomför på Kiaindex.se ingen personuppgiftsinsamling. Däremot har vi cookies på webbplatsen för analys av webbplatsens besökstrafik.

avgransare_-_stycke

Användning av cookies och andra mätverktyg

Cookies är små textfiler som lagras på din dator, smartphone eller surfplatta, av en webbplats som tilldelar ett numeriskt användar-ID och lagrar viss information om din webbsökning. De används av webbutvecklare för att hjälpa användare att navigera sina webbplatser effektivt och utföra vissa funktioner. Webbplatsen skickar information till webbläsaren som då skapar en textfil. Varje gång användaren går tillbaka till samma webbplats hämtar webbläsaren och skickar den här filen till webbplatsens server.

I vissa fall kan vi använda valfria cookies/applikationer, för att undersöka exempelvis surfbeteende, men endast om du har uttryckt ditt samtycke till sådana cookies eller applikationer.

Som för de flesta online-undersökningar samlar vi viss information automatiskt och lagrar den i enkätdata. Denna information kan innehålla saker som Internet Protocol-adresser (IP-adress), webbläsartyp, operativsystem och datum/tidsstämpel.

Vi använder den här automatiskt insamlade informationen för att analysera trender som användarvänlighet och administrera webbplatsen, t.ex. för att optimera undersökningsupplevelsen beroende på din webbläsartyp. Vi kan också använda din IP-adress för att kontrollera om det har varit flera deltaganden i undersökningen från denna IP-adress.

Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på våra webbplatser. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt våra webbplatser, om vilken webbläsare våra läsare använder, vilka sidor våra läsare har varit inne på samt surfat mellan de olika webbplatserna som Kantar Sifo AB har ett samarbete med.

Vi använder cookies för att underlätta användningen av våra webbplatser. Vi använder besöktrafikdata i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan data innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser lagras inte i vår databas som lagrar beteende på webbplatsen, därför kan informationen om besökare aldrig kopplas samman med dennes identitet. Besökares IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då besökare själv aktivt registrerar sig på webbplatsen.

Syften:

  • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa våra tjänster.
  • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
  • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
  • Bygga segment och målgrupper i marknadsföringssyfte och för att kunna rikta annonser.
  • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Vi använder ibland pixlar och genomskinliga gif-filer.

avgransare_-_stycke

Så förhindrar du att cookies lagras

  • Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.
  • Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

 

Ändringar i denna policy

Vi uppdaterar vår sekretesspolicy regelbundet, och den kan ändras från en tid till annan. Vi kommer alltid att ha den mest aktuella policyn på denna webbsida. Vi registrerar överst i policyn när den senast reviderades.

 

Vårt dataskyddsombud är Gillie Abbotts-Jones och kan kontaktas via Sifosupport-mailen eller vår postadress.

Sifosupporten nås via mail på support@kantarsifo.com eller via telefon 0200-762 600. Eventuella klagomål kan ställas till denna support, eller direkt till Datainspektionen.

Vår postadress är Kantar Sifo AB, SE-114 78 Stockholm, och vår växeltelefon är 08-507 420 00.