Om KIA-index

KIA-index utgörs av KIA-index Expertteam, de beslutar om alla mätregler och framtida utveckling av tjänsten.

Sveriges Annonsörer har det formella, juridiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret för KIA-index. Finansiering av verksamheten sker via de avgifter som debiteras medier som publiceras på KIA-index.

avgransare_-_stycke

KIA-index kansli

Kansliet driver KIA-index operativa frågor, bereder ärenden till KIA-index möten och är KIA-index kontaktpersoner.

peter_mackhe_2016_webb_foto_anna_rut_fridholm

Peter Mackhé, Chef KIA-index och Poddindex
Kontakta mig!
+46 70 536 90 04

Sebastian Gustafsson, Databasspecialist
Kontakta mig!
+46 76 127 80 57

anna_eklund_kvadrat

Anna Eklund, Ekonomichef
Kontakta mig!

avgransare_-_stycke

Expertteam Mediekvalité

Sveriges Annonsörer har ett nytt fristående expertteam – Expertteam Mediekvalité – som är helt autonomt och inte kopplat till KIA-index och Poddindex. Teamet kommer att arbeta med viktiga frågor som transparens inom media.

Mer information om Expertteam Mediekvalité kommer inom kort…