Så använder du KIA-index

Trafiksiffrorna som publiceras i detta index används av publicister, mediebyråer, annonsörer, medier och andra intressenter. Vi ger dig några snabba tips på hur du använder indexet på bästa sätt utifrån dina behov. 

avgransare_-_stycke

Publicist ikonÄr du publicist?

Visa upp din storlek för reklaminvesterare
Att lista din webbplats i indexet är ett utmärkt fönster för potentiella medieinvesteringar. Din besöksstatistik publiceras offentligt.

Så går du med 
För att komma igång och ansluta sig till indexet gäller följande:

  1. Välj en godkänd mätleverantör från listan på sidan om mätleverantörer
  2. Betala en administrativ medlemsavgift
  3. Följ regelverket

Benchmarka
Genom att lista er webbplats i indexet synliggör ni er kommersiellt. Transparensen gör också indexet till ett ypperligt redskap för benchmarking. Hur många sidvisningar per besök är kutym i din kategori? Hur ser mättalen ut historiskt? Gå in på valfri sajt och välj ”jämför webbplatser” för att se hur din webbplats står sig.

 

avgransare_-_stycke

Annonsör ikonÄr du annonsör?

Kampanjplanera
Vilka sajter finns inom en viss kategori och vilka är mest välbesökta? Genom att använda indexets sökverktyg kan du enkelt se statistik för webbplatser.

Utvärdera
Du kan använda indexet som ett komplement till de siffror du fått från mediebyrån. Du kan också jämföra siffror med trafiksiffror från andra webbplatser i samma genre som den ni investerat i.

Skaffa insikter
Hur såg det sammantagna onlinebeteendet ut under fjolårets påskvecka? Gick samtliga webbplatser inom en viss kategoris trafik upp eller ner för två veckor sedan? Har webbplatsen du tänkt investera i tillräckligt många sidvisningar i relation till antalet unika webbläsare? Indexets mättal finns där för att du ska kunna skaffa dig insikter kring svenska folkets digitala beteende på några av landets viktigaste kommersiella webbplatser.

avgransare_-_stycke

Mediebyrå ikonArbetar du på mediebyrå?

Omvärldsbevaka
I indexet finns ett flertal webbplatser samlade, både traditionella medier och nischade webbplatser med lojala besökare. Har du koll på vilka av dessa webbplatser som är mest relevanta för dina kunder?

Benchmarka
Du kan snabbt få insikt om vilka webbplatser som är störst inom sin respektive kategorier, via sökverktyget hittar du enkelt trafiksiffror från olika kategorier.

Skaffa insikter
Hur såg det sammantagna onlinebeteendet ut under fjolåret jämfört med innevarande år? Indexets mättal finns där för att du ska kunna skaffa dig insikter kring svenska folkets digitala beteende på några av landets viktigaste kommersiella webbplatser.

avgransare_-_stycke

Frågor?

Har du frågor om indexet och hur du ytterligare kan använda verktyget?
Kontakta oss!