Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
jobbsafari.se Total 201 047 18,48 296 208 1,5 836 359 2,8 39 355 28 813 0 39 823 43 338 40 995 38 653 33 967 27 002 30 624
jobbsafari.se mobil 120 515 19,13 193 578 1,6 536 295 2,8 24 616 18 718 0 24 669 27 188 25 915 24 366 20 940 17 602 19 835
Jobbsafari.se 80 565 17,50 102 713 1,3 300 064 2,9 14 749 10 103 0 15 160 16 161 15 089 14 298 13 035 9 409 10 797
Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
Jobbsafari.se 80 565 17,50 102 713 1,3 300 064 2,9 14 749 10 103 0 15 160 16 161 15 089 14 298 13 035 9 409 10 797
Foretagande.se 37 587 -4,02 44 083 1,2 95 182 2,2 6 359 4 242 01:50 6 581 6 840 6 638 6 447 5 289 3 727 4 757
Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
Ingenjörskarriär Mobil 201 705 -6,71 312 759 1,6 454 148 1,5 42 650 29 166 02:06 28 437 44 051 51 729 48 567 40 464 32 317 26 015
jobbsafari.se mobil 120 515 19,13 193 578 1,6 536 295 2,8 24 616 18 718 0 24 669 27 188 25 915 24 366 20 940 17 602 19 835
Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
offentligajobb.se 51 557 33,64 74 654 1,4 215 357 2,9 10 805 5 396 0 11 808 11 685 11 154 10 973 8 404 4 904 5 889