Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Dagens Juridik 107 663 1,5 69 733 1,5 47 861 -25,29 16 006 10 823 7 376 9 973 8 799 4 076 4 300
2 chef.se 39 274 1,3 29 263 1,2 24 760 -3,08 3 711 4 158 4 219 4 055 4 303 3 275 3 802
3 Jordbruksaktuellt 29 240 0,9 32 492 2,0 15 975 -11,49 4 451 4 127 4 041 3 917 4 225 2 071 2 197
4 aktiv 20 211 1,5 13 626 1,2 11 012 -30,95 2 302 2 285 1 837 1 779 1 629 1 275 1 507
5 Expo 22 309 1,7 12 965 1,2 10 922 20,14 1 791 1 869 1 574 1 355 2 157 1 701 1 606
6 landskogsbruk.se 12 916 1,4 9 150 1,1 8 072 38,89 989 964 970 1 190 1 859 1 377 1 368
7 dagensarbete.se 13 240 1,6 8 054 1,1 7 281 -6,84 1 168 1 149 1 162 1 115 1 116 982 996
8 Lag o Avtal Total 7 886 1,4 5 726 1,1 5 254 -2,34 859 994 882 789 774 520 621
Lag o Avtal 3 795 1,2 3 094 1,1 2 844 -2,94 484 564 497 446 400 245 319
Lag & Avtal Mobil 4 105 1,6 2 639 1,1 2 418 -1,59 375 434 385 343 374 278 302
9 Skolporten 10 398 2,1 5 038 1,1 4 692 -20,18 783 666 803 640 648 521 754
10 Byggvärlden 4 147 1,4 2 944 1,2 2 401 -11,40 462 460 432 358 391 297 323
11 Karriär 1 322 1,2 1 122 1,1 1 045 -0,76 151 233 165 140 148 106 133
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Lag o Avtal 3 795 1,2 3 094 1,1 2 844 -2,94 484 564 497 446 400 245 319
2 Arbetarskydd 2 408 1,2 1 964 1,1 1 858 -1,22 259 432 318 269 214 188 232
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Arbetarskydd Mobil 4 236 1,5 2 867 1,1 2 666 -20,30 322 770 451 298 315 273 298
2 Lag & Avtal Mobil 4 105 1,6 2 639 1,1 2 418 -1,59 375 434 385 343 374 278 302