Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 landskogsbruk.se 12 916 1,4 9 150 1,1 8 072 38,89 989 964 970 1 190 1 859 1 377 1 368
2 Expo 22 309 1,7 12 965 1,2 10 922 20,14 1 791 1 869 1 574 1 355 2 157 1 701 1 606
3 Läkartidningen.se 238 765 1,3 178 374 1,2 144 297 13,28 20 247 30 684 31 173 26 269 23 684 16 446 14 862
4 Karriär 1 322 1,2 1 122 1,1 1 045 -0,76 151 233 165 140 148 106 133
5 internetmedicin.se 545 976 1,5 355 373 1,6 228 197 -1,26 46 620 48 599 45 395 44 655 41 558 28 188 31 791
6 Lag o Avtal Total 7 886 1,4 5 726 1,1 5 254 -2,34 859 994 882 789 774 520 621
Lag o Avtal 3 795 1,2 3 094 1,1 2 844 -2,94 484 564 497 446 400 245 319
Lag & Avtal Mobil 4 105 1,6 2 639 1,1 2 418 -1,59 375 434 385 343 374 278 302
7 chef.se 39 274 1,3 29 263 1,2 24 760 -3,08 3 711 4 158 4 219 4 055 4 303 3 275 3 802
8 dagensarbete.se 13 240 1,6 8 054 1,1 7 281 -6,84 1 168 1 149 1 162 1 115 1 116 982 996
9 ATL.nu 295 111 1,8 166 510 1,8 94 838 -6,92 22 624 21 317 21 650 16 891 18 757 16 758 19 071
10 Alma Talent Nätverk total 582 999 1,6 369 145 1,3 274 603 -10,39 0 0 0 0 0 0 0
Ny Teknik: Ingenjörskarriär Total 567 255 1,6 357 683 1,4 262 705 -11,68 51 061 48 856 44 663 44 624 51 987 42 646 36 551
Alma Talent Nätverk Mobil 383 749 1,4 266 535 1,3 204 242 -11,72 37 982 36 552 33 441 31 610 39 766 34 870 28 230
Ingenjörskarriär Mobil 375 238 1,4 260 798 1,3 199 154 -11,69 37 307 35 337 32 545 31 049 39 051 34 280 27 561
Ny Teknik Mobil + ingenjörskarriär Mobil 375 238 1,4 260 798 1,3 199 154 -11,69 37 307 35 337 32 545 31 049 39 051 34 280 27 561
Arbetarskydd Mobil 4 236 1,5 2 867 1,1 2 666 -20,30 322 770 451 298 315 273 298
Lag & Avtal Mobil 4 105 1,6 2 639 1,1 2 418 -1,59 375 434 385 343 374 278 302
Alma Talent Nätverk 199 250 1,9 102 610 1,5 70 361 -6,27 14 484 14 758 13 215 14 773 13 784 8 983 9 545
Ny Teknik + Ingenjörskarriär 192 790 2,0 97 264 1,5 65 794 -6,43 13 752 13 752 12 339 14 016 13 111 8 531 8 957
Lag o Avtal 3 795 1,2 3 094 1,1 2 844 -2,94 484 564 497 446 400 245 319
Arbetarskydd 2 408 1,2 1 964 1,1 1 858 -1,22 259 432 318 269 214 188 232
11 Byggvärlden 4 147 1,4 2 944 1,2 2 401 -11,40 462 460 432 358 391 297 323
12 Jordbruksaktuellt 29 240 0,9 32 492 2,0 15 975 -11,49 4 451 4 127 4 041 3 917 4 225 2 071 2 197
13 Skolporten 10 398 2,1 5 038 1,1 4 692 -20,18 783 666 803 640 648 521 754
14 Dagens Juridik 107 663 1,5 69 733 1,5 47 861 -25,29 16 006 10 823 7 376 9 973 8 799 4 076 4 300
15 aktiv 20 211 1,5 13 626 1,2 11 012 -30,95 2 302 2 285 1 837 1 779 1 629 1 275 1 507
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Arbetarskydd 2 408 1,2 1 964 1,1 1 858 -1,22 259 432 318 269 214 188 232
2 Lag o Avtal 3 795 1,2 3 094 1,1 2 844 -2,94 484 564 497 446 400 245 319
3 Alma Talent Nätverk 199 250 1,9 102 610 1,5 70 361 -6,27 14 484 14 758 13 215 14 773 13 784 8 983 9 545
Ny Teknik + Ingenjörskarriär 192 790 2,0 97 264 1,5 65 794 -6,43 13 752 13 752 12 339 14 016 13 111 8 531 8 957
Lag o Avtal 3 795 1,2 3 094 1,1 2 844 -2,94 484 564 497 446 400 245 319
Arbetarskydd 2 408 1,2 1 964 1,1 1 858 -1,22 259 432 318 269 214 188 232
4 Ny Teknik + Ingenjörskarriär 192 790 2,0 97 264 1,5 65 794 -6,43 13 752 13 752 12 339 14 016 13 111 8 531 8 957
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Lag & Avtal Mobil 4 105 1,6 2 639 1,1 2 418 -1,59 375 434 385 343 374 278 302
2 Alma Talent Nätverk Mobil 383 749 1,4 266 535 1,3 204 242 -11,72 37 982 36 552 33 441 31 610 39 766 34 870 28 230
Ingenjörskarriär Mobil 375 238 1,4 260 798 1,3 199 154 -11,69 37 307 35 337 32 545 31 049 39 051 34 280 27 561
Ny Teknik Mobil + ingenjörskarriär Mobil 375 238 1,4 260 798 1,3 199 154 -11,69 37 307 35 337 32 545 31 049 39 051 34 280 27 561
Arbetarskydd Mobil 4 236 1,5 2 867 1,1 2 666 -20,30 322 770 451 298 315 273 298
Lag & Avtal Mobil 4 105 1,6 2 639 1,1 2 418 -1,59 375 434 385 343 374 278 302
3 Arbetarskydd Mobil 4 236 1,5 2 867 1,1 2 666 -20,30 322 770 451 298 315 273 298