Teknisk mätning

Här redovisas trafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra är ihopslaget. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet.

För att listas under listan för Teknisk mätning behöver trafiken för desktop/tablet och mobil vara mätt med en och samma mätleverantör.

Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Alma Talent Nätverk total 837 506 1,6 535 800 1,4 379 990 -22,43 0 0 0 0 0 0 0
Ny Teknik: Ingenjörskarriär Total 804 364 1,6 512 183 1,4 360 495 -23,22 70 889 66 927 73 271 82 900 66 176 47 534 46 193
Alma Talent Nätverk Mobil 486 412 1,4 350 172 1,4 253 234 -28,51 46 472 43 122 49 928 56 469 45 778 36 993 36 322
Ingenjörskarriär Mobil 471 376 1,4 339 446 1,4 243 768 -29,32 45 330 41 426 48 318 54 927 44 414 35 931 34 703
Ny Teknik Mobil + ingenjörskarriär Mobil 471 376 1,4 339 446 1,4 243 768 -29,32 45 330 41 426 48 318 54 927 44 414 35 931 34 703
Lag & Avtal Mobil 7 613 1,4 5 456 1,1 4 844 -4,96 653 919 808 733 639 464 909
Arbetarskydd Mobil 6 017 1,5 4 146 1,1 3 812 14,92 421 591 636 591 574 577 557
Alma Talent Nätverk 351 094 1,9 185 628 1,5 126 756 -6,54 27 082 28 632 26 815 30 387 23 226 12 244 12 149
Ny Teknik + Ingenjörskarriär 333 743 1,9 173 501 1,5 116 005 -7,23 25 561 26 124 24 820 28 604 21 746 11 403 11 225
Lag o Avtal 9 810 1,5 6 708 1,2 5 731 -6,98 898 1 545 1 135 959 809 381 465
Arbetarskydd 5 585 1,4 4 099 1,1 3 736 3,46 483 932 665 622 531 338 347
2 internetmedicin.se 671 468 1,6 430 560 1,6 276 398 3,44 55 755 57 383 57 741 58 580 52 103 31 547 34 297
3 Läkartidningen.se 297 897 1,3 223 003 1,2 180 754 7,26 35 261 30 528 32 301 34 509 31 568 20 466 19 281
4 ATL.nu 326 943 1,8 177 110 1,8 100 134 -12,01 19 366 16 396 17 945 23 233 23 536 19 416 26 266
5 Dagens Juridik 212 324 1,5 146 126 1,5 98 377 -7,93 13 480 21 880 29 961 23 491 19 194 12 155 8 763
6 chef.se 89 592 1,5 61 761 1,2 50 463 3,14 11 802 9 106 9 839 7 598 7 728 4 982 6 247
7 aktiv 77 306 1,4 54 358 1,3 42 884 43,91 6 932 8 048 6 713 12 020 9 379 3 636 3 337
8 Expo 49 641 1,5 33 558 1,2 28 219 66,85 2 708 2 295 3 890 6 493 5 943 4 107 6 235
9 Jordbruksaktuellt 37 399 1,0 37 894 1,9 19 933 -27,59 5 024 5 064 5 334 5 199 4 913 2 540 2 156
10 Skolporten 40 524 1,7 23 171 1,2 19 736 14,16 3 428 4 233 3 747 4 150 3 051 1 267 1 546
11 dagensarbete.se 18 024 1,5 12 301 1,1 10 766 5,47 1 790 1 858 1 980 1 934 1 654 1 089 1 300
12 Lag o Avtal Total 17 399 1,4 12 119 1,1 10 612 -5,17 1 547 2 457 1 933 1 685 1 440 843 1 367
Lag o Avtal 9 810 1,5 6 708 1,2 5 731 -6,98 898 1 545 1 135 959 809 381 465
Lag & Avtal Mobil 7 613 1,4 5 456 1,1 4 844 -4,96 653 919 808 733 639 464 909
13 Byggvärlden 18 704 1,5 12 119 1,3 9 108 19,79 1 468 3 576 1 518 1 323 1 919 541 550
14 landskogsbruk.se 13 717 1,4 10 003 1,1 8 751 18,75 1 131 1 241 1 274 1 888 1 505 1 288 1 149
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Alma Talent Nätverk 351 094 1,9 185 628 1,5 126 756 -6,54 27 082 28 632 26 815 30 387 23 226 12 244 12 149
Ny Teknik + Ingenjörskarriär 333 743 1,9 173 501 1,5 116 005 -7,23 25 561 26 124 24 820 28 604 21 746 11 403 11 225
Lag o Avtal 9 810 1,5 6 708 1,2 5 731 -6,98 898 1 545 1 135 959 809 381 465
Arbetarskydd 5 585 1,4 4 099 1,1 3 736 3,46 483 932 665 622 531 338 347
2 Ny Teknik + Ingenjörskarriär 333 743 1,9 173 501 1,5 116 005 -7,23 25 561 26 124 24 820 28 604 21 746 11 403 11 225
3 Lag o Avtal 9 810 1,5 6 708 1,2 5 731 -6,98 898 1 545 1 135 959 809 381 465
4 Arbetarskydd 5 585 1,4 4 099 1,1 3 736 3,46 483 932 665 622 531 338 347
Namn Sidvisningar S/B Besök B/U Unika webbläsare % UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
1 Alma Talent Nätverk Mobil 486 412 1,4 350 172 1,4 253 234 -28,51 46 472 43 122 49 928 56 469 45 778 36 993 36 322
Ingenjörskarriär Mobil 471 376 1,4 339 446 1,4 243 768 -29,32 45 330 41 426 48 318 54 927 44 414 35 931 34 703
Ny Teknik Mobil + ingenjörskarriär Mobil 471 376 1,4 339 446 1,4 243 768 -29,32 45 330 41 426 48 318 54 927 44 414 35 931 34 703
Lag & Avtal Mobil 7 613 1,4 5 456 1,1 4 844 -4,96 653 919 808 733 639 464 909
Arbetarskydd Mobil 6 017 1,5 4 146 1,1 3 812 14,92 421 591 636 591 574 577 557
2 Lag & Avtal Mobil 7 613 1,4 5 456 1,1 4 844 -4,96 653 919 808 733 639 464 909
3 Arbetarskydd Mobil 6 017 1,5 4 146 1,1 3 812 14,92 421 591 636 591 574 577 557