Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
jobbsafari.se Total 195 961 -0,32 296 901 1,5 785 416 2,6 38 910 28 483 0 39 433 43 334 40 420 38 413 32 950 26 455 30 511
jobbsafari.se mobil 117 719 -0,79 196 625 1,7 512 836 2,6 24 360 19 136 0 23 803 27 126 25 391 24 332 21 150 18 332 19 940
Jobbsafari.se 78 277 0,39 100 341 1,3 272 580 2,7 14 559 9 355 0 15 639 16 218 15 036 14 092 11 808 8 129 10 581
Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
Jobbsafari.se 78 277 0,39 100 341 1,3 272 580 2,7 14 559 9 355 0 15 639 16 218 15 036 14 092 11 808 8 129 10 581
Foretagande.se 63 338 -1,39 74 558 1,2 142 716 1,9 11 183 6 268 01:38 10 885 11 219 14 819 10 507 8 484 5 411 7 124
Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
Ingenjörskarriär Mobil 374 035 28,69 519 878 1,4 717 536 1,4 74 300 45 976 01:52 59 392 80 105 115 957 66 604 49 442 48 306 43 645
jobbsafari.se mobil 117 719 -0,79 196 625 1,7 512 836 2,6 24 360 19 136 0 23 803 27 126 25 391 24 332 21 150 18 332 19 940
Namn Unika webbläsare % Besök B/U Sidvisningar S/B Vardag Helgdag Tid per besök UW
Måndag
UW
Tisdag
UW
Onsdag
UW
Torsdag
UW
Fredag
UW
Lördag
UW
Söndag
offentligajobb.se 55 254 3,10 83 016 1,5 250 578 3,0 11 904 5 860 0 12 607 13 023 11 965 11 523 10 401 5 474 6 246