Mättal

I Indexet redovisas varje vecka trafikssiffror utifrån Teknisk mätning, segmenterade efter enhet (device). De redovisade mättalen är mätta efter gällande regler och kvalitetssäkras genom konceptet Traffic Audit. Därtill redovisas nya månadsuppgifter från ORVESTO Internet på sidan ”Individmätning”. Läs mer om begreppen nedan.

INDIVIDMÄTNING

På listan ORVESTO® Internet redovisas individmätning . Genom att följa en representativ panels digitala beteende via mobil, dator eller surfplatta mäter vi såväl räckvidder som djup målgruppsdata. Panelen består av ca. 20 000 svenska internetanvändare mellan 16-80 år. Redovisningsmåttet är räckvidd per snittvecka och genomsnittlig dag för respektive månad.

 

WEBBTRAFIKMÄTNING – WEBBPLATSERS BESÖKSMÅTT

Webbtrafikmätning, som är en teknisk mätning, är samlingslistan som redovisar antingen trafik från mobil och desktop/tablet uppdelat eller trafik ihopslaget (app exkluderat). Samtliga mäts enligt gällande regelverk för respektive enhet. För att listas här behöver trafiken vara mätt med en och samma mätleverantör.

Webb redovisar trafik från desktop och tablet.

Mobil redovisar trafik från mobilsajt.

Appar redovisar trafik från app.

 

Webbplatser listas i blå färg, förinställt per vecka men man kan välja att se data per dag.

 • Symbolen med ett plus-tecken (+) = indikerar att detta medie är ett nätverk som har flera webbplatser listade på Kiaindex.se. Klicka på + för att se samtliga.
 • Symbolen T innan webbplatsens namn = webbplatsens summerade trafik för nätverket och från alla plattformar (desktop/tablet/mobil) uppvisas. Står för ”Total”.

 

Trafiken uppvisas som Sidvisningar, S/B, Besök, B/U, Unika webbläsare och %:

 • Sidvisningar = det totala antalet visade sidor under perioden, baserat på antal gånger som en sida laddas (eller laddas om) i en webbläsare.
 • S/B = Sidor per besök (motsvarande Sidor per Session i Google Analytics) som en användare gör.
 • Besök = Antal besök genomförda under perioden (motsvarande Sessioner i Google Analytics). En session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod.
 • B/U = Besök per unik användare/webbläsare (motsvarende Sessioner per användare i Google Analytics).
 • Unika webbläsare = motsvarande besökare/användare på sajten.
 • % = procentuell utveckling mot föregående vecka.

 

 

SÖKRUTAN PÅ WEBBTRAFIKMÄTNING OCH STARTSIDAN

Såhär använder du sökfältet vi har på sajten.

För att se en annan vecka än den som är förinställd för samtliga webbplatser under Teknisk Mätning

 1. Välj veckonummer i rullgardinsmenyn som här i exemplet heter ”VECKA 18”.
 2. Välj det år som är aktuellt i rullgardingsmenyn som här i exemplet heter ”2020”.
 3. Klicka på VISA.

För att se en specifik webbplats publicering

 1. Skriv in webbplatsens namn där det står ”Sök…”, att ange ”.se” är inte nödvändigt.
 2. Om årtal och veckonummer är korrekt, klicka på VISA.

För att se mättal för annan period är det som är förinställt för en specifik webbplats

 1. Skriv in webbplatsens namn, ”.se” är inte nödvändigt.
 2. Välj årtal i rullgardingsmenyn som i exemplet heter ”2020”.
 3. Välj veckonummer i rullgardinsmenyn som här i exemplet heter ”VECKA 18”.
 4. Klicka på VISA.

Klickar man på VISA innan man ställt in alla parametrar, såsom annat veckonummer än det som är förifyllt, lär uppgifterna som visas inte vara helt enligt önskemål.

 

På startsidan anger man den webbplats man vill söka uppgifter om.

 1. Skriv in webbplatsens namn, ”.se” är inte nödvändigt.
 2. Klicka på VISA.