Mättal

På KIA-index redovisas varje vecka trafikssiffror segmenterade efter enhet (device).

  • Teknisk Mätning är samlingslistan som redovisar antingen trafik från mobil och desktop/tablet uppdelat eller trafik ihopslaget (app exkluderat). Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet. För att listas här behöver trafiken vara mätt med en och samma mätleverantör.
  • Webb redovisar trafik från desktop och tablet.
  • Mobil redovisar trafik från mobilsajt.
  • Appar redovisar trafik från app.

De redovisade mättalen är mätta efter KIA-index regler och kvalitetssäkras genom konceptet Traffic Audit.

Hela listan hittar du här