FAQ

Frågor och svar på några av de vanligaste frågorna som rör KIA-index.

avgransare_-_stycke

När uppdateras KIA-index?

Varje onsdag eftermiddag uppdateras KIA-index med föregående veckas mättal. Föregående vecka börjar måndagen kl 00:00 och slutar 24:00 på söndagen. Alla mättal på KIA-index är mätta veckovis – utom ”Vardag” och ”Helgdag”, som är ett snitt för antal unika webbläsare per dag under vardagar (mån-fre) alternativt helgdagar (lör-sön) under den givna veckan.

avgransare_-_stycke

Vad är det som gäller när vi har blivit godkända som webbplats av KIA-index?

När din webbplats är godkänd av KIA-index är du en del av den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. När du blivit godkänd innebär detta att du är skyldig att följa KIA-index regler enligt det avtal som undertecknades när webbplatsen godkändes. Om du känner dig osäker på vad detta innebär kan du hitta mer information här.

avgransare_-_stycke

Jag har upptäckt att min webbplats inte följer en eller flera av KIA-index regler. Vad gör jag?

Du kontaktar KIA-index så fort som möjligt och stämmer av och säkerställer om din webbplats följer eller inte följer de regler du uppmärksammat. När detta är säkerställt har du två veckor på dig att justera din webbplats så att den överensstämmer med gällande regelverk.

avgransare_-_stycke

Jag misstänker att en webbplats inte följer regelverket. Vad gör jag?

Du kan anmäla misstanke om att andra webbplatser inte följer regelverket. Det gör du genom att kontakta KIA-index medarbetare. Du har alltid rätt att vara anonym när du anmäler, och KIA-index berättar inte för den misstänkta webbplatsen vem som ligger bakom anmälan. Efter att du hört av dig följer KIA-index upp ärendet och säkerställer att, om webbplatsen i fråga gör fel, börjar följa regelverket, och att de gör de enligt de premisser som finns i regelverket.

avgransare_-_stycke

Vem ansvarar för att regelverket följs?

Webbplatsen är ansvarig för att följa KIA-index regelverk. Webbplatsens mätleverantör har ett delansvar i att säkerställa att webbplatsen faktiskt levererar data. KIA-index kontrollerar kontinuerligt via stickprover att regelverket följs. Huvudansvaret för att webbplatsen följer regelverket ligger dock alltid hos webbplatsen.

avgransare_-_stycke

Måste jag följa KIA-index mätregler?

Ja! Alla webbplatser/applikationer eller tjänster som listas i KIA-index måste följa mätreglerna. Om man bryter mot reglerna leder det till avstängning.

avgransare_-_stycke

När betalas den administrativa avgiften?

Årsavgiften betalas i förskott halvårsvis. Varje webbplats/applikation eller tjänst som listas på KIA-index ska betala den administrativa avgiften. Obetalda avgifter leder till inkasso. Om du har frågor gällande din avgift ska du kontakta Kantar Sifo AB.

avgransare_-_stycke

Hur listar jag min webbplats på KIA-index?

Här kan du läsa om hur du listar din webbplats på KIA-index.

avgransare_-_stycke

Vad kostar det att få min sajt listad på KIA-index?

Här kan du läsa om priser samt hur du går tillväga.

avgransare_-_stycke

Hur avslutar jag min webbplats publicering på KIA-index?

Skicka ett mejl som innehåller namn på sajt, företag och kontaktperson till oss. Uppsägning av avtal enligt gällande regler för vårt standardavtal för alla sajter som är listade på KIA-index.

avgransare_-_stycke

Vad visar KIA-index för information?

KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser. I listan kan du se antalet unika webbläsare (baserat på kakor), besök och sidvisningar. Utifrån dessa tre grundvariabler räknar vi ut sidvisningar per besök, besök per unik webbläsare samt förändringar från föregående vecka.

avgransare_-_stycke

Vem kan vara med i KIA-index?

Alla webbplatser som vill få en officiell publicering av sin trafikdata kan vara med i KIA-index. Resultaten används av annonsörer, intressenter, kunder och fler.

avgransare_-_stycke

Hur kan jag använda KIA-index?

KIA-index är den rådande standarden i Sverige för att se hur många som besöker en webbplats. Ett flertal annonsbärande webbplatser har valt att ansluta sig till KIA-index. KIA-index kan användas av en marknadsavdelning som kontrollinstrument vid kampanjplanering och uppföljning.

avgransare_-_stycke

Vilka mätleverantörer har ni godkänt?

Här kan du läsa om vilka mätleverantörer vi godkänt.

avgransare_-_stycke

Hur listar jag min sajt på KIA-index med Google Analytics?

KIA-index har ett Google API som kan kopplas till mediets Google Analytics för att överföra trafiksiffror. Här kan du läsa om vilka mätleverantörer vi har godkänt.

avgransare_-_stycke

Vem ansvarar för KIA-index?

KIA-index ägs och drivs av Kantar Sifo AB. Kantar Sifo ABs avdelning Media Audit har en regelgrupp (med representanter från annonsörer, mediebyråer och publicister) som agerar den kommitté som kan vidareutveckla KIA-index och dess regelverk.

avgransare_-_stycke

Vad är skillnaden mellan Teknisk mätning och Individmätning?

Teknisk mätning redovisar webbplatstrafik från desktop/tablet och mobil. Det uppvisas för vissa medier uppdelat medan trafiken för andra medier är ihopslagen. Samtliga mäts enligt KIA-index regelverk för respektive enhet. I måtten redovisas sidvisningar, besök (sessioner) och unika webbläsare.

Individmätning redovisar räckvidd baserat på ORVESTO® Internets panels digitala beteende via mobil, dator eller surfplatta. I måtten redovisas antal individer i tusental samt procentuell räckvidd.

Här kan du läsa mer.

avgransare_-_stycke

Vad är skillnaden mellan att räkna unika webbläsare med IP-nummer eller cookies?

Att räkna unika webbläsare baserat på antalet unika IP-nummer som använts för att besöka en webbplats ger för det mesta mycket felvisande siffror. Felvisningen beror främst på att IP-nummer kan delas av ett flertal unika webbläsare, men även att både webbläsaren och den faktiska besökaren över tid kan komma att använda ett flertal olika IP-nummer vid besök till webbplatsen.

Därför använder majoriteten av alla webbstatistiksystem cookies innehållandes ett unika antal tecken vid beräkningen av unika webbläsare eftersom denna finns kvar så länge den finns sparad i webbläsaren densamma över tid. I sammanhanget är det viktigt att notera att för en så korrekt beräkning som möjligt av unika besökare bör man använda 1:a parts cookies som skapas på serversidan, och inte av JavaScript i webbläsaren. 1:a parts cookies är att föredra mot 3:e parts cookies då de senare är föremål för mer blockering.

avgransare_-_stycke

Varför får man olika antal unika besökare vid jämförelse av två mätsystem?

Olika mätsystem är uppbyggda på olika sätt och det finns en rad faktorer som påverkar beräkningen av unika besökare. Dessa faktorer kan vara:

1. Skillnader i hur datainsamlingen genomförs

2. Typ av cookie som används

3. Avsaknad av P3P policy för de cookies som används

4. Datablödning p.g.a. att datainsamling blockeras av filterprogram

5. Mätsystemets sätt att beräkna unika besökare över olika tidsperioder

 

Vi accepterar en diskrepens på +/- 10%.

avgransare_-_stycke

Finns det utländska motsvarigheter till KIA-index?

Ja, det finns utländska motsvarigheter till KIA-index. Det är dock viktigt att veta att olika länder kan ha olika filtrering eller regelverk som gör att siffror inte är direkt jämförbara med KIA-index.

Norges motsvarighet finns här: https://kantar.no/
Finlands motsvarighet finns här: http://tnsmetrix.tns-gallup.fi/public/
Danmarks motsvarighet finns här: http://fdim.dk/

avgransare_-_stycke

Vad är en cookie?

KIA-index mätningar baserar sig på cookies. En cookie (även kallad tracking cookie eller http cookie) är en liten textfil i vilken det lagras ett unikt värde, knutet till en viss domän. Varje cookie är kopplad till en specifik webbläsare på en specifik enhet. Därav uttrycket ”unika webbläsare”.

avgransare_-_stycke

Hur används cookies för att mäta besökare till en webbplats?

System för webbanalys använder det unika cookie-värdet för att särskilja olika unika webbläsare. Cookies är en fundamental komponent i webbstatiska beräkningar.

avgransare_-_stycke

Vad är skillnaden mellan en 3:e parts cookie och en 1:a parts cookie?

3:e parts cookies är cookies som används för att skicka data mellan olika datordomäner. De sätts följaktligen inte av domänen man besöker utan av en tredje part.

Kännetecken för 1:a parts cookies är att de är JavaScript-oberoende och sänds från den webbserver man besöker. En 1:a parts cookie har dessutom oftast en P3P policy som redogör för hur datan används.

avgransare_-_stycke

Hur fungerar mätningar med javascript?

Genom script som laddas in på sidan som sedan sätter olika typer av cookies och skickar datan till en server där det lagras, oftast en tredje parts server. Det finns de som har JavaScript avstängt i sin webbläsare, dessa kommer vara helt osynliga och inte registreras alls.

avgransare_-_stycke

Hur fungerar packet sniffing?

Genom ha ett mellanliggande steg mellan besökare och servern så kan man analysera varenda 1:a och 0:a som skickas och med andra ord få reda på allting som händer. Detta är däremot svårare att genomföra och känsligt med personlig data eftersom allt kan ses t.om. kreditkortsnummer.

avgransare_-_stycke

Hur mäts tid på en sida?

Tid-på-sidan mäts med tiden mellan att första sidan hämtades och nästa sida. Tiden kan därför inte mätas för besök med bara en (1) sidvisning och ej heller för den sista sidan som en besökare haft uppe.

avgransare_-_stycke

Har KIA-index ett API som man kan koppla sig mot?

Ja, för Google Analytics.

avgransare_-_stycke

I regelverket nämns att en sajt inte får räkna med sidvisningar som skapats via autorefresh – hur löser jag det?

Det finns olika sätt att lösa det – ett sätt är att istället för att ladda om sidan ladda en annan sida som inte har någon mättagg.

avgransare_-_stycke

Hur definieras att en undersektion/subdomän har över 100 000 unika webbläsare/vecka?

Det är ett snitt över 3 månader som gäller, ligger man i snitt över 100 000 unika ska man ”tvingas” redovisa. Ligger man under behöver man inte redovisa, men vi kommer inte att nolla siffrorna om de är under 100 000, siffrorna bidrar ju med transparens.

avgransare_-_stycke

Hur använder man sökfältet?

Såhär använder du sökfältet vi har på sajten.

För att se en annan vecka än den som är förinställd för samtliga webbplatser under Teknisk Mätning

 1. Välj veckonummer i rullgardinsmenyn som här i exemplet heter ”VECKA 18”.
 2. Välj det år som är aktuellt i rullgardingsmenyn som här i exemplet heter ”2020”.
 3. Klicka på VISA.

För att se en specifik webbplats publicering

 1. Skriv in webbplatsens namn där det står ”Sök…”, att ange ”.se” är inte nödvändigt.
 2. Om årtal och veckonummer är korrekt, klicka på VISA.

För att se mättal för annan period är det som är förinställt för en specifik webbplats

 1. Skriv in webbplatsens namn, ”.se” är inte nödvändigt.
 2. Välj årtal i rullgardingsmenyn som i exemplet heter ”2020”.
 3. Välj veckonummer i rullgardinsmenyn som här i exemplet heter ”VECKA 18”.
 4. Klicka på VISA.

Klickar man på VISA innan man ställt in alla parametrar, såsom annat veckonummer än det som är förifyllt, lär uppgifterna som visas inte vara helt enligt önskemål.

 

På startsidan anger man den webbplats man vill söka uppgifter om.

 1. Skriv in webbplatsens namn, ”.se” är inte nödvändigt.
 2. Klicka på VISA.

Har priset för anslutning ändrats?

Historisk prisbild gällde fram till och med 2019 för anslutning av ny webbplats. Från 2020 är inkluderas i pris en gedigen revision enligt konceptet Traffic Audit vilket bland annat innebär att webbstatistik kan publiceras i andra miljöer ägda av Kantar, såsom Mediafacts.

Årsavgift per sajt och per nätverk:

14 000 kr/år Upp till 99 999 unika webbläsare per vecka webb+mobil trafik*
18 000 kr/år Mellan 100 000 och 1 000 000 unika webbläsare per vecka webb+mobil trafik*
23 000 kr/år Från 1 000 001 unika webbläsare per vecka och uppåt webb+mobil trafik*

* Förutsatt att ingen uppdelning vid publicering ska ske. Det innebär att trafikdata för båda enheterna hämtas med en och samma mätleverantör och desktop- och mobiltrafik inte är uppdelade hos mätleverantören.