Kvalitetskontroll med Traffic Audit

KIA-index har uppnått ett gott förtroende inom branschen för internetannonsering och har länge varit en självklar grundläggande valuta. Det är nu viktigt att vidareutveckla, bland annat med att kvalitetsäkra trafikdata.

Rejäl satsning på intern löpande kontroll kan få en mycket god effekt, både hos medier och av KIA-index. Certifiering/revision kompletterar teknisk mätning.

avgransare_-_stycke

Löpande kontroll av Kantar för att kvalitetssäkra besökssiffror 

Kantar Sifo AB som driver KIA-index gör kontinuerligt och med växande insats en löpande kontroll av mediernas trafikdata. Fokus läggs där man kan misstänka eventuella problem. Till exempel kan stora eller plötsliga ändringar i ett eller flera av KIA-index nyckeltal ge en indikation om att en närmare undersökning behövs.

Undersökningen kan bland annat bestå i att tala med sajten och dess mätleverantör, undersöka allt som går att avläsa i sajtens källkod, söka efter diskutabla trafikdrivande källor med mera.

I första hand letar vi efter det som strider mot av KIA-index publicerade regler. Eftersom branschen alltid utvecklas arbetar vi kontuerligt med att uppdatera regelverket i samförstånd med branschen.

avgransare_-_stycke

Traffic Audit – validering av sajttrafik

Kantar Sifo kvalitetssäkrar information om webb- och mobilplatsers besökssiffror genom konceptet Traffic Audit, lanserat i sin nuvarande form under 2019.

Detta utförs av Media Audit, ett affärsområde inom Kantar Sifo med huvudfokus i att skapa transparens och förtroende mellan köpare och säljare av annons- och reklamutrymme. Media Audit (fd TS Mediefakta) utför tjänster inom medierevision, validering och certifiering gällande såväl valutamått som metoder, processer och system.

AUDIT AV WEBBPLATSTRAFIK – såhär går det till:

  • Auditscript implementeras på webbplats.
  • Kontroll av att både auditcript liksom egna mätscript är korrekt implementerade.
  • Sajten spindlas för att säkerställa att alla taggar ligger där de ska.
  • Användarbeteende på webbplats jämförs mellandet egna mätverktyget och auditscriptet.
  • Sajtens egna mätsiffror används med auditstämpel i onlineverktyget Mediafacts, förutsatt att webbplatsen är ansluten till Mediafacts.

För befintliga KIA-indexkunder erbjuds konceptet för en extra kostnad på 10 000 kr per nedslag.

Hör av dig för att komplettera befintlig publicering med denna kvalitetskontroll.

Icke anslutna webbplatser anmäler sig i vanlig ordning genom att gokänna våra allmänna villkor och att skicka ett mejl med sajtens och företagets uppgifter.

Koontakta oss för mer information; maria.grip@kantar.com 

avgransare_-_stycke

Löpande intern kontroll hos publicist – rekommenderas

En rekommendation till alla medier som listas på KIA-index.se är att löpande utföra trafikkontroller. Datadiskrepenser på 10-20% ger en signal om att något kan ha hänt med trafikmätningen.

Vanliga orsaker till fel och tveksamheter:

  1. Mediets taggning av sajten har fallit bort.
  2. Mediet har dubbeltaggat vissa sidor av sajten.
  3. Mediets satsning på trafikdrivande åtgärder kan direktpåverka trafikdata.
  4. Mediets valda mätleverantör har tekniska problem.
  5. KIAindex.se har tekniska problem.